Oferujemy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia, w tym:

 • sporządzanie wyceny,
 • doradztwo biznesowe i finansowe,
 • sporządzanie biznesplanów dla planowanych przedsięwzięć
 • sporządzanie zintegrowanego modelu finansowego przedstawiającego uwarunkowania funkcjonowania projektu, jak i transz jego finansowania,
 • sporządzanie memorandum informacyjnego,
 • poszukiwanie finansowania zewnętrznego bądź atrakcyjnego inwestora,
 • wsparcie podczas negocjacji warunków współpracy.

Celem podejmowanych przez nas działań jest maksymalizacja korzyści naszych klientów oraz ochrona ich interesów.

Oferta wsparcia w pozyskiwaniu finansowania skierowana do instytucji finansowych składa się z obszarów takich jak:

 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń zobowiązań,
 • modelowanie finansowe struktur sekurytyzacyjnych,
 • pozyskiwanie partnerów do finansowania sekurytyzacyjnego,
 • wsparcie w organizacji procesu emisji obligacji,
 • doradztwo w zakresie realizacji procesów fuzji i przejęć.

CMT posiada bardzo dobre relacje z wieloma przedsiębiorcami, na rzecz których w przeszłości świadczyło swoje usługi. Są to w dużej mierze właściciele rozwiniętych firm rodzinnych oraz pasywni inwestorzy posiadający bogate zaplecze kapitałowe. CMT od wielu lat współpracuje również z funduszami inwestycyjnymi, inwestorami prywatnymi, firmami pozyskującymi dofinansowanie na realizację nowych przedsięwzięć, inkubatorami przedsiębiorczości oraz instytucjami finansowymi oferującymi wsparcie w rozwoju biznesu. Dzięki przynależności do międzynarodowej sieci doradców transakcyjnych AICA, posiadamy zdolność pozyskiwania zagranicznych inwestorów.

Zrozumienie specyfiki funkcjonowania i potrzeb przedsiębiorstw z sektora finansowego umożliwia nam dotarcie do odpowiednich grup inwestorów oraz zainteresowanie ich realizowanym przedsięwzięciem.