linkedin
22 listopada 2017

Spółka INventures wpisana do rejestru Zewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZZASI)

W rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego spółka INventures figuruje od 8 listopada tego roku. Rejestracja wśród Zewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi jest spełnieniem wymogu wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. 

W związku z uchwaleniem ustawy konieczne stało się wówczas uzyskanie wpisu do rejestru zarządzających ASI lub uzyskanie zezwolenia KNF przez podmioty wykonujące działalność inwestycyjną polegającą na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną w formie innej niż fundusz inwestycyjny. Oznacza to, że działalność typu Venture Capital podlega obowiązkowi rejestracji lub uzyskania zezwolenia KNF.

INventures to jedna ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej CMT. Misją spółki jest umożliwianie klientom inwestowania z sukcesem na rynku niepublicznym poprzez wzrost wartości dokapitalizowanych przedsiębiorstw oraz przyśpieszenie i wsparcie wzrostu małych i średnich polskich firm. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.inventures.pl

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy