W czasopiśmie „Bezpieczny Bank” – nr 3 (68) 2017 – pojawiło się opracowanie traktujące o wpływie procesów sukcesyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach rodzinnych na poziom ryzyka kredytowego banków uczestniczących w finansowaniu tych podmiotów. Współautorem artykułu jest Maciej Stradomski. 

Cała publikacja dostępna jest pod niniejszym adresem.

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi usługami

Międzypokoleniowy transfer majątku

Zarządzanie majątkiem i inwestycjami

Finanse przedsiębiorstw

 

Wstecz