linkedin
9 listopada 2017

Zakończenie transakcji kupna Tempo Finanse Sp. z o.o. (Finan Pożyczki)

We wtorek, 31 października 2017 roku, sfinalizowana została transakcja zakupu 100% udziałów w kapitale zakładowym Tempo Finanse Sp. z o.o. przez Everest Finanse S.A., w której CMT Advisory wspierało nabywającego.

W dniu 31.10.2017 roku Everest Finanse S.A., spółka działająca na rynku krótkoterminowych kredytów konsumenckich pod marką „Bocian Pożyczki”, nabyła 100% udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o. Sprzedającym była Eclipse Services LTD, spółka z siedzibą na Gibraltarze, wchodząca w skład grupy funduszy private equity ESO Capital. Przedmiotem działalności nabytej spółki jest podobnie jak w przypadku kupującego, udzielanie pożyczek gotówkowych w modelu zakładającym obsługę domową (tzw. home credit).

Łączna wartość transakcji wyniosła 56,7 mln zł. Cena transakcyjna została podzielona na cześć płatną w dacie podpisania umowy (38,7 mln zł) i część odroczoną (18,0 mln zł).

Everest Finanse S.A. jest jedną z największych instytucji pożyczkowych w kraju. Historia działalności pod marką „Bocian Pożyczki” sięga 2000 roku. Spółka posiada 28 oddziały, co czyni ją jedną z nielicznych firm z sektora off-line o zasięgu ogólnopolskim. Wartość aktywów Everest Finanse S.A. wynosi 0,7 mld zł.

Nabycie Tempo Finanse Sp. z o.o. jest największą transakcją na rynku firm pożyczkowych w Polsce w ostatnich latach. Szacuje się, że wartość portfela firm pożyczkowych w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła 3,5 mld zł. Rynek ten od lat cechuje się systematycznym wzrostem – w ciągu 5 ostatnich lat wartość portfeli wierzytelności polskich firm pożyczkowych podwoiła się.

W ofercie CMT Advisory dedykowanej podmiotom z branży pożyczkowej i windykacyjnej znajduje się przygotowywanie wycen portfeli wierzytelności, analizy szkodowości portfeli wierzytelności, due diligence finansowe i biznesowe, pozyskiwanie finansowania, doradztwo strategiczne oraz doradztwo transakcyjne.

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy