linkedin
21 stycznia 2016

Zakończenie transakcji kupna Zakładów Mięsnych Łagrom Sp. z o.o.

Zespół CMT Advisory pełnił rolę doradcy finansowego w ramach zakończonego procesu nabycia spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. na rzecz Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. – podmiotu wiodącej na polskim rynku grupy przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zespół CMT Advisory w dniu 30 września 2015 roku z sukcesem zakończył ostatni etap transakcji nabycia spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. CMT Advisory pełniło rolę doradcy finansowego na rzecz kupującego Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu wchodzącego w skład jednej z największych grup kapitałowych na polskim rynku mięsa – Grupy Mróz.

Transakcja nabycia spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. realizowana była trójetapowo. W pierwszym etapie na rzecz Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. została nabyta od konsorcjum banków za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu. W kolejnym etapie przeprowadzona została transakcja typu asset deal polegająca na nabyciu majątku ZM Łagrom z wykorzystaniem przejętej wierzytelności. W ostatnim etapie Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. stała się posiadaczem 100% udziałów ZM Łagrom Sp. z o.o.

ZM Łagrom prowadzi działalność na polskim rynku mięsa od 1990 roku. Spółkę tworzą dwa nowoczesne zakłady: uboju i rozbioru trzody chlewnej w Poniecu oraz chłodnia składowa w Czachorowie.

Podstawowym obszarem działalności Grupy Mróz jest przetwórstwo mięsa. W asortymencie firmy znajdują się między innymi wyroby blokowe oraz plasterkowane. Sieć dystrybucji obejmuje zarówno tradycyjne formy dystrybucji: hurtownie własne i patronackie, sklepy detaliczne, jak również nowoczesne kanały dystrybucji sieci supermarketów i hipermarketów. Grupa Mróz posiada 16 ferm trzody chlewnej. Grupa Mróz prowadzi działalność zintegrowaną pionowo na całym obszarze budowania wartości, od produkcji zboża na paszę dla trzody do sprzedaży detalicznej w ramach własnej sieci sklepów i hurtowni. Transakcja nabycia ZM Łagrom wpisuje się w strategię integracji pionowej Grupy Mróz.

Dzięki zaangażowaniu stron oraz doradców prawnych i podatkowych transakcja została przeprowadzona sprawnie i efektywnie. Pomimo wysokiej złożoności cały proces zrealizowany został w niespełna cztery miesiące.

Po włączeniu ZM Łagrom do Grupy Mróz spółka zmieniła nazwę na Frost&Meat by Mróz Sp. z o.o.

W transakcji udział wzięły:

  • właściciele spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. (cel nabycia),
  • właściciele spółki Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. (podmiot nabywający),
  • trzy kancelarie prawne,
  • konsorcjum trzech banków,
  • fundusz sekurytyzacyjny,
  • firma audytorska.

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy