Czy firma rodzinna powinna być fit?

8 sierpnia 2016 Maciej Stradomski Publikacje

Koncepcja fit enterprise (strategic fit), czyli strategicznego dopasowania przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia ma już długa historię i uznawana jest przez większość autorytetów  z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi; Astrachan, Zellweger czy Sharma. Swoimi źródłami koncepcja ta sięga dwóch podstawowych grup teorii: contingency theory (teoria uwarunkowań) oraz configuration theory (teoria konfiguracji). Osoby, którym wydaje się, iż tak silne, teoretyczne odniesienie wskazuje na niską wartość praktyczną wspomnianej koncepcji chciałbym spróbować przekonać do głębszego rozważenia problemu, szczególnie w specyficznym obszarze zarządzania firmami rodzinnymi.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie Familybusiness.pl.