Najważniejsze zmiany dotyczące cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń. Przyczyną wprowadzonych zmian w polskich przepisach prawnych była konieczność ich dostosowania do wytycznych OECD (Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych). Warto podkreślić, że Polska, jako jeden z pierwszych krajów zdecydowała się na dostosowanie krajowych regulacji do międzynarodowych standardów.
Wprowadzone zmiany są bardzo istotne dla podatników. Dotyczą zarówno zmiany progu powiązań kapitałowych, jak również zakresu obowiązków dokumentacji oraz terminów przekazywania poszczególnych informacji.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie Familybusiness.pl.