Strategie rozwoju w warunkach gospodarki wolnorynkowej

Przedsiębiorstwa działające w warunkach gospodarki wolnorynkowej muszą nieustannie planować i wdrażać strategie rozwoju. Intensywna konkurencja sprawia, iż warunkiem niezbędnym do przetrwania przedsiębiorstw staje się ciągły rozwój oraz dostosowywanie do nieustannie zmieniającego się otoczenia. Długoterminowy cel przedsiębiorstw, czyli wzrost ich wartości, można w zależności od obranej strategii, osiągnąć dwojako.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie Familybusiness.pl.