linkedin
16 grudnia 2016

„Duża” nowelizacja ustawy o VAT podpisana przez Prezydenta

W dniu 14 grudnia 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem wprowadzenia tych regulacji – zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – jest ograniczenie wyłudzeń podatku VAT i unikania opodatkowania oraz uszczelnienie już istniejących instrumentów ich zwalczania.

Nowe regulacje dotyczą szeregu przepisów VAT, w szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia, m.in. na transakcje, których przedmiotem będą określone usługi budowlane,
  • ograniczenie zakresu stosowania rozliczania podatku za okresy kwartalne wyłącznie do małych podatników ,tj. podatników, u których wartość sprzedaży nie  przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym,
  • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej (dla  wskazanych w ustawie podatników od 1 stycznia 2017 r., a dla wszystkich pozostałych podatników od 1 stycznia 2018 r.),
  • wprowadzenie – w określonych sytuacjach - możliwości odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków skutkujących wykreśleniem z rejestru podatników VAT,
  • wprowadzenie sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Podsumowując; nowelizacja wprowadza istotne zmiany, które niestety nie ułatwią prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnicy będą musieli stawić czoło nowym obowiązkom, jak i zwiększonej odpowiedzialności.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz się do newslettera aby co miesiąc otrzymywać raport Think M&A, a raz na kwartał raport z rynku wierzytelności.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez CMT Advisory za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na podany adres e-mail publikacji prasowych oraz informacji marketingowych

dr Danuta Butka-Filipczak