Wyceny
i opinie

Połączenie naszej pracy naukowej i doświadczeń biznesowych pozwala nam na wszechstronne poznanie źródeł wartości przedsiębiorstw i aktywów. Wyceniamy przedsiębiorstwa i poszczególne składniki ich majątków, także te niematerialne i prawne. Dostarczamy rzetelne opinie eksperckie na potrzeby sporów, postępowań sądowych i arbitrażowych.