X


Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego

Pierwszym etapem prac związanych z wypełnieniem obowiązku dokumentacyjnego jest identyfikacja podmiotów powiązanych oraz transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Zakres wsparcia CMT Advisory w obszarze identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego

Usługę tę dedykujemy podmiotom działającym w rozbudowanych grupach kapitałowych oraz realizujących liczne transakcje z podmiotami powiązanymi. O ile powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie w małych grupach kapitałowych są stosunkowo proste do zidentyfikowania, to pozostałe kategorie powiązań wymagają już dostępu do odpowiednich baz danych, wypełnienia oświadczeń przez poszczególne osoby, itp.

Po przygotowaniu listy podmiotów powiązanych należy ustalić listę transakcji, dla których powstał obowiązek dokumentacyjny w latach objętych potencjalną kontrolą podatkową. Etap ten obejmuje analizę zapisów księgowych, umów handlowych, transakcji pozabilansowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w podatkach dochodowych, szczególnego znaczenia dla identyfikacji powiązań nabiera wywieranie znaczącego wpływu. Znaczący wpływ może wynikać z relacji właścicielskich, zarządczych i kontrolnych. Ponadto znaczący wpływ może wywierać osoba fizyczna oraz może wynikać z powiązań o charakterze rodzinnym.

Rezultatem przeprowadzonych prac jest raport prezentujący listę podmiotów powiązanych i transakcji, w przypadku których podatnik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej dokumentacji podatkowej.

Usługa realizowana jest dla wszystkich lat mogących podlegać potencjalnej kontroli, z zastosowaniem przepisów podatkowych właściwych dla danego okresu. 
Napisz do nas

Skontaktuj się z nami w sprawie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego

Poznaj zakres naszego wsparcia i metody stosowane przez zespół ekspertów CMT Advisory.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

Sprawdź również

Pozostałe usługi z zakresu cen transferowych

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt