X

Due diligence portfela wierzytelności

Commercial due diligence portfela wierzytelności stanowi formę analizy przedtransakcyjnej w procesach akwizycyjnych typu asset deal, w których nabywane są portfele, jak i share deal, w których nabywane są udziały/akcje podmiotów oferujących usługi finansowe. 

W odróżnieniu od wyceny portfela wierzytelności commercial due diligence ogniskuje się na ujęciu dynamicznym i ukierunkowane jest na diagnozę obszarów ryzyka związanych z działalnością operacyjną podmiotu udzielającego finansowania konsumentom lub przedsiębiorstwom.

W ramach badania analizowane są obszary takie jak:

  • tendencje zmian jakości portfela wierzytelności,
  • zmiany apetytu na ryzyko,
  • zgodność konstrukcji oferowanych produktów z obowiązującymi przepisami prawa,
  • trendy w zakresie sprzedaży i windykacji,
  • kluczowe procesy związane z udzielaniem finansowania.

Analiza może obejmować również unikalność klientów znajdujących się w bazach podmiotów zaangażowanych w transakcję.

 

Celem due diligence portfela wierzytelności jest ujawnienie czynników ryzyka, które mogą być niewidoczne na etapie transakcji (np. prawdopodobnie zwiększona szkodowość w przyszłości) oraz diagnoza praktyk mających na celu sztuczne poprawianie obrazu jakości portfela. Niezależna, ekspercka opinia pomaga podjąć optymalną, świadomą decyzję odnośnie realizacji danej transakcji.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl