X

Wycena portfela wierzytelności

Określenie wartości godziwej portfela wierzytelności jest kluczowe dla podmiotów, które rozpatrują inwestycję nabycia portfela wierzytelności, bądź też dla instytucji i firm, planujących sprzedaż przeterminowanych wierzytelności.

Systematycznie prowadzone wyceny wartości godziwej portfela wierzytelności są ponadto niezbędne w przypadku ustanawiania na portfelu zabezpieczenia finansowania dłużnego oraz na potrzeby sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych.

 

Na proces wyceny portfela wierzytelności składają się następujące etapy:

  • określenie przedmiotu oraz celu wyceny,
  • zebranie informacji do wyceny,
  • analiza otrzymanych danych,
  • sporządzenie wyceny,
  • prezentacja wyników i przekazanie raportu z wyceny.

W przypadku wycen portfeli wierzytelności korporacyjnych lub zabezpieczonych hipotecznie najczęściej stosowana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

CMT Advisory posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze. Sporządzaliśmy wyceny portfeli na potrzeby transakcji oraz na potrzeby sprawozdawcze dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm pożyczkowych, banków spółdzielczych oraz firm windykacyjnych. Doświadczenie CMT Advisory obejmuje łącznie kilkadziesiąt projektów wycen portfeli wierzytelności.

Wycena portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych jest sporządzana za pomocą metodologii PD/LGD. Metoda to znalazła bardzo szerokie zastosowanie w praktyce – zgodnie z Nową Umową Kapitałową stosują ją banki w wariancie zaawansowanym metody wewnętrznych rankingów. Jest ona także wykorzystywana przy estymacji strat w wyniku niewypłacalności emitentów obligacji korporacyjnych, a także do wyznaczania wartości portfeli kredytów i pożyczek detalicznych.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl