X

Zarządzanie inwestycjami i majątkiem

Zarządzanie majątkiem i inwestycjami jest niezwykle trudnym i czasochłonnym procesem, wymagającym wiedzy, doświadczenia i zaangażowania specjalistów z danej dziedziny. Zdarza się więc, że samodzielne działania w tym zakresie podejmowane przez Właścicieli mogą być nieefektywne.

W ramach usługi Family Office CMT Advisory oferuje wsparcie w zakresie zarządzania majątkiem rozumianym jako wszystkie formy aktywów, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim nieruchomości, akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych i aktywów niepieniężnych. Celem usługi, poza ochroną majątku, jest również wsparcie jego rozwoju i wzrostu, czyli zarządzanie inwestycjami.

Wielu przedsiębiorców nie decyduje się na realizację projektów inwestycyjnych czy rozwojowych nie ze względu na brak finansowania, a z uwagi na brak zasobów ludzkich, gotowych sprostać wielorakim wyzwaniom, które w trakcie realizacji tego typu projektów mogą się pojawić.

Zespół CMT Advisory współpracuje ze specjalistami z wielu branż, co umożliwia pozyskanie dodatkowych ekspertyz i rozwiązań nawet dla niestandardowych projektów. Realizacja projektów inwestycyjnych zewnętrznymi siłami pozwala przedsiębiorcom uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczonych w dziedzinie zarządzania, bez konieczności zwiększania zatrudnienia na stałe.

 

CMT Advisory pomaga sprawnie realizować projekty inwestycyjne, poprzez zarządzanie projektem, które pozwala osiągnąć zamierzone cele biznesowe w określonym czasie. Współpracuje ze wszystkim interesariuszami projektu, dba o właściwe planowanie i efektywne wykorzystanie zasobów. W zakres obowiązków wchodzą:

  • definiowanie celów projektu i jego zakres,
  • tworzenie harmonogramu działań i budżetów oraz nadzór nad ich realizacją,
  • identyfikowanie i bieżące zarządzanie zasobami niezbędnymi do realizacji projektu,
  • zarządzanie zespołem projektowym,
  • identyfikacja ryzyk projektu i przygotowanie programu zarządzania ryzykami projektu,
  • ustanowienie i kierowanie pracami komitetu inwestycyjnego,
  • raportowanie do komitetu sterującego.

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt