X

Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności

Zarządzanie portfelem wierzytelności jest kluczowym obszarem zarządzania firm z sektora usług finansowych. Prawidłowa wycena wartości godziwej posiadanych wierzytelności jest kluczowa w zakresie podejmowania decyzji odnośnie zarządzania portfelem ekspozycji NPL. Z kolei prawidłowa walidacja stosowanego modelu utraty wartości determinuje wynik finansowy oraz wpływa na pozycję kapitałową przedsiębiorstwa.

Niezbędnym ogniwem procesu zarządzania bieżącymi ekspozycjami jest trafna informacja na temat zjawisk i trendów występujących w portfelu. Informacja generowana przez wewnętrzny system zarządzania może niekiedy być jednak zaburzona przez nieadekwatne miary, niezwalidowane modele czy nieaktualne parametry.

Poddawanie okresowej ocenie stosowanych rozwiązań zewnętrznemu doradcy może przyczynić się identyfikacji potencjalnych odchyleń oraz pozwolić na skonfrontowanie stosowanych praktyk z aktualnymi trendami w branży.

 

Z uwagi na doświadczanie zdobyte w toku realizacji kilkudziesięciu projektów z zakresu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze, analiz szkodowości portfeli czy analiz modeli odpisów utraty wartości, specjaliści CMT mogą zaoferować przeprowadzenie analizy prawidłowości obliczania parametrów:

  • LGD (Loss Given Default),
  • PD (Probability of Default),
  • EaD, (Exposure at Default),
  • LIP (Loss Identification Period),
  • VaR (Value at Risk).

wykorzystywanych w modelach wyceny NPL, modelach utraty wartości czy w modelach rezerw IBNR.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modelowanie finansowe i budżetowanie Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl