X

Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych

Marka i znak towarowy stanowią istotny element strategii budowania rozpoznawalności produktów, usług i samego przedsiębiorstwa.

Wizerunek firmy kreowany wokół marki i znaku towarowego wpływa na zdobywanie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej, dlatego marka i znak towarowy są uznawane za kluczowe niematerialne składniki majątku tworzące wartość przedsiębiorstwa.

Określenie wartości godziwej marki i znaku towarowego jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa zarówno na poziomie strategicznym, marketingowym, jak również finansowym.

 

Wycena wartości godziwej marki i znaku towarowego może być wykorzystana
między innymi w następujących celach:

  • na potrzeby własne przedsiębiorstwa i jego właścicieli,
  • udzielenia licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego, np. w ramach sieci franczyzowej,
  • sprzedaży,
  • zabezpieczenia zaciąganego kredytu lub pożyczki,
  • aportu do innego podmiotu.

Przedsiębiorstwo może posiadać zarówno zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, które mogą podlegać wycenie. Na początku współpracy wspólnie z Klientem określany jest zakres wyceny oraz jej cel.

Przy wycenie marki i znaku towarowego bazujemy na danych finansowych otrzymanych od spółki oraz materiałach gromadzonych przez specjalistyczne bazy danych.

Najczęściej stosowaną w praktyce, uznaną i akceptowaną przez biegłych rewidentów metodą wyceny marki i znaku towarowego na potrzeby ustalenia wartości godziwej jest dochodowa metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (z ang. relief from royalty method). Jej zaletą jest powiązanie wartości marki i znaku towarowego z warunkami rynkowymi i wpływem otoczenia. Metoda ta jest również powszechnie stosowana w postępowaniach odszkodowawczych i kontrolnych.

 

Na proces wyceny marki i znaku towarowego składają się następujące etapy:

  • ustalenie celu i przedmiotu wyceny,
  • zebranie niezbędnych danych do wyceny,
  • analiza otrzymanych danych oraz czynników wpływających na wartość marki i znaku towarowego,
  • sporządzenie modelu wyceny,
  • prezentacja wyników i przekazanie raportu z wyceny.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modelowanie finansowe i budżetowanie Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl