X

Wycena domen internetowych i oprogramowania

Programy komputerowe i formaty programów, które podlegają prawnej ochronie takiej jak wynikająca z prawa patentowego lub autorskiego, spełniają kryterium prawno-umowne służące zidentyfikowaniu ich jako wartości niematerialnych. Programy komputerowe, czy też aplikacje na urządzenia mobilne stanowią istotne aktywa przedsiębiorstwa, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają przedsiębiorstwu przychody ze sprzedaży.

Zarejestrowane nazwy domen internetowych stwarza związek pomiędzy nazwą a wyznaczonym komputerem w Internecie przez okres rejestracji. W obecnych warunkach zarejestrowane nazwy domen pełnią funkcję zbliżoną do znaków towarowych, to znaczy stanowią element strategii budowania rozpoznawalności produktów, usług i samego przedsiębiorstwa, a także przyczyniają się do zdobywania i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Powszechną praktyką rynkową stały się transakcje, których przedmiotem są aktywa niematerialne w postaci oprogramowania lub jego elementów, jak i domen internetowych. Transakcje te wymagają sporządzenia wyceny wartości godziwej w celu ustalenia warunków transakcji umożliwiających efektywną jej realizację.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl