X

Wycena domen internetowych i oprogramowania

Programy komputerowe i formaty programów, które podlegają prawnej ochronie takiej jak wynikająca z prawa patentowego lub autorskiego, spełniają kryterium prawno-umowne służące zidentyfikowaniu ich jako wartości niematerialnych. Programy komputerowe, czy też aplikacje na urządzenia mobilne stanowią istotne aktywa przedsiębiorstwa, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają przedsiębiorstwu przychody ze sprzedaży.

Zarejestrowane nazwy domen internetowych stwarza związek pomiędzy nazwą a wyznaczonym komputerem w Internecie przez okres rejestracji. W obecnych warunkach zarejestrowane nazwy domen pełnią funkcję zbliżoną do znaków towarowych, to znaczy stanowią element strategii budowania rozpoznawalności produktów, usług i samego przedsiębiorstwa, a także przyczyniają się do zdobywania i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Powszechną praktyką rynkową stały się transakcje, których przedmiotem są aktywa niematerialne w postaci oprogramowania lub jego elementów, jak i domen internetowych. Transakcje te wymagają sporządzenia wyceny wartości godziwej w celu ustalenia warunków transakcji umożliwiających efektywną jej realizację.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl