X

Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej może dochodzić do pojawiania się konfliktów (między innymi na polu niedotrzymania warunków umowy, niedozwolonego odstąpienia od kontraktu czy niezgodnego z prawem wykorzystania majątku spółki), które mogą spowodować powstanie szkód majątkowych po stronie przedsiębiorstwa i jego wspólników.

Spory występują również często na polu praw własności przedsiębiorstw i podejmowaniu działań korporacyjnych powodujących powstanie szkody majątkowej u określonych wspólników spółek.

W wyniku tego rodzaju sytuacji możliwe jest dochodzenie odszkodowania za wyrządzone szkody. Na potrzeby dochodzenia tego rodzaju roszczeń należy rzetelnie określić wartość poniesionych szkód.

Kluczem do dokonania wyceny szkód spowodowanych danym zdarzeniem jest poprawna identyfikacja zarówno wszystkich okoliczności warunkujących powstanie przedmiotowych szkód, jak i wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces ich wystąpienia. Po szczegółowym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją oraz określeniu zaniedbań stron, opracowywana jest lista powstałych szkód. Ocena ich wpływu na dalszą działalność przedsiębiorstwa bądź sytuację majątkową właściciela stanowi podstawę ich wyceny.

Wypracowane przez CMT Advisory indywidualne podejście do wyceny szkód zakłada wykonanie projektu w ramach dwóch etapów: pierwszego polegającego na szczegółowej identyfikacji szkód oraz drugiego, który dotyczy przeprowadzenia wyceny konkretnych elementów zidentyfikowanej szkody.

 

Proces wyceny szkód gospodarczych obejmuje następujące etapy:

1.

Analiza stanu faktycznego.

2.

Identyfikacja interesariuszy oraz podmiotów
zaangażowanych.

3.

Opis zaniedbania i powstałego sporu.

4.

Określenie wartości powstałych szkód.

5.

Określenie wpływu zaniedbania na projekt,
interesariuszy oraz podmioty zaangażowane.

6.

Opracowanie listy szkód wygenerowanych
dla projektu bądź przedsiębiorstwa
oraz interesariuszy z tytułu zaniedbania.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl