X

Fairness opinion

Fairness Opinion stanowi wycenę warunków finansowych transakcji sporządzoną przez wyspecjalizowaną, zewnętrzną firmę doradczą. Celem badania jest stwierdzenie, czy warunki planowanej transakcji nie odbiegają od standardów rynkowych.

Fairness Opinion jest nowym produktem na polskim rynku kapitałowym, którego istotę można przedstawić jako niezależną opinię wyspecjalizowanej firmy doradczej na temat finansowych warunków planowanej transakcji lub działań – z punku widzenia sprzedającego bądź nabywcy.

Fairness Opinion obejmuje badanie i analizę najistotniejszych czynników determinujących warunki transakcji bądź innych realizowanych procesów kapitałowych. Usługa ta jest powszechnie stosowana przy ocenie parametrów finansowych procesów fuzji i przejęć, wezwań na sprzedaż akcji, przymusowych wykupów, wykupów lewarowanych, prywatyzacji, czy sprzedaży kluczowych aktywów.

Fairness Opinion sporządzony jest w postaci raportu potwierdzającego rzetelność ustalonych warunków finansowych.

Na rozwiniętych rynkach kapitałowych Fairness Opinion jest powszechnie stosowana przy ocenie parametrów finansowych procesów fuzji i przejęć, wezwań na sprzedaż akcji, przymusowych wykupów, wykupów lewarowanych, prywatyzacji, sprzedaży kluczowych aktywów spółki czy skupów akcji własnych.

Również w Polsce w związku z dynamicznym rozwojem rynku kapitałowego obserwuje się wzrost zainteresowania zarządów opiniami niezależnych doradców na temat warunków transakcji.

Fairness Opinion obejmuje badanie i analizę najistotniejszych czynników determinujących warunki transakcji bądź innych realizowanych procesów kapitałowych. Fairness Opinion sporządzony jest w postaci raportu potwierdzającego rzetelność ustalonych warunków finansowych.

 

 

KIEDY I DLA KOGO SPORZĄDZA SIĘ FAIRNESS OPINION?

Zaleca się, aby Zarząd zamawiał niezależną opinię, zwłaszcza wtedy, gdy występuje podwyższone ryzyko odbiegania warunków oferty od stawek rynkowych.

Do takich sytuacji można zaliczyć:

 • transakcje, której stronami są podmioty powiązane ze spółką,
 • próby wrogiego przejęcia,
 • pomijanie interesu akcjonariuszy mniejszościowych,
 • złożenie przez kilka podmiotów ofert nabycia spółki,
 • złożenie oferty nabycia w niekorzystnych dla spółki okolicznościach, np. w momencie osiągania niezadawalających wyników finansowych.

Fairness Opinion to również doskonałe narzędzie pozwalające ocenić zasadność planowanego przedsięwzięcia lub transakcji. Rolą doradcy jest niezależne stwierdzenie, czy warunki bądź planowane rezultaty przyniosą wymierne korzyści z realizacji planowanych działań.

Fairness Opinion zapewnia nie tylko akcjonariuszom spółki, ale i pozostałym interesariuszom, rzetelną oraz obiektywną opinię, dzięki której decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa są bardziej precyzyjne i racjonalne. Jednocześnie Zarząd spółki otrzymuje obiektywną opinię wyspecjalizowanej firmy doradczej odnośnie planowanych działań.

Specjaliści CMT Advisory posiadają doświadczenie w sporządzaniu niezależnej opinii z punku widzenia zarówno sprzedającego, jak i nabywcy. Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie zespołu CMT Advisory zdobyte podczas realizacji wielu projektów z zakresu fuzji i przejęć.

CMT Advisory oferuje sporządzenie Fairness Opinion w następujących przypadkach:

 • wezwanie na sprzedaż akcji,
 • umorzenie akcji własnych (buy-back),
 • kupno spółki lub sprzedaż firmy,
 • fuzja,
 • połączenia wewnątrz grupy i restrukturyzacje,
 • wykup właścicieli mniejszościowych.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl