X


Badanie i analiza fairness opinion

Fairness opinion

Fairness Opinion stanowi wycenę warunków finansowych transakcji sporządzoną przez wyspecjalizowaną, zewnętrzną firmę doradczą. Celem badania jest stwierdzenie, czy warunki planowanej transakcji nie odbiegają od standardów rynkowych.

Fairness Opinion jest produktem stosunkowo nowym na polskim rynku kapitałowym, a jego istotę można przedstawić jako niezależną opinię wyspecjalizowanej firmy doradczej na temat finansowych warunków planowanej transakcji lub działań – z punku widzenia sprzedającego bądź nabywcy.

Fairness opinion. Co obejmuje i w jakiej formie jest sporządzane?

Fairness Opinion obejmuje badanie i analizę najistotniejszych czynników determinujących warunki transakcji bądź innych realizowanych procesów kapitałowych. Usługa ta jest powszechnie stosowana przy ocenie parametrów finansowych procesów fuzji i przejęć, wezwań na sprzedaż akcji, przymusowych wykupów, wykupów lewarowanych, prywatyzacji, czy sprzedaży kluczowych aktywów.

Fairness Opinion sporządzony jest w postaci raportu potwierdzającego rzetelność ustalonych warunków finansowych.

Na rozwiniętych rynkach kapitałowych Fairness Opinion jest powszechnie stosowana przy ocenie parametrów finansowych procesów fuzji i przejęć, wezwań na sprzedaż akcji, przymusowych wykupów, wykupów lewarowanych, prywatyzacji, sprzedaży kluczowych aktywów spółki czy skupów akcji własnych.

Również w Polsce w związku z dynamicznym rozwojem rynku kapitałowego obserwuje się wzrost zainteresowania zarządów opiniami niezależnych doradców na temat warunków transakcji.

Fairness Opinion obejmuje badanie i analizę najistotniejszych czynników determinujących warunki transakcji bądź innych realizowanych procesów kapitałowych. Fairness Opinion sporządzony jest w postaci raportu potwierdzającego rzetelność ustalonych warunków finansowych.

 

Kiedy i dla kogo sporządza się fairness opinion?

Zaleca się, aby Zarząd zamawiał niezależną opinię, zwłaszcza wtedy, gdy występuje podwyższone ryzyko odbiegania warunków oferty od stawek rynkowych. Do takich sytuacji można zaliczyć:

transakcje, której stronami są podmioty powiązane ze spółką,

próby wrogiego przejęcia,

pomijanie interesu akcjonariuszy mniejszościowych,

złożenie oferty nabycia w niekorzystnych dla spółki okolicznościach, np. w momencie osiągania niezadawalających wyników finansowych.

Fairness Opinion to również doskonałe narzędzie pozwalające ocenić zasadność planowanego przedsięwzięcia lub transakcji. Rolą doradcy jest niezależne stwierdzenie, czy warunki bądź planowane rezultaty przyniosą wymierne korzyści z realizacji planowanych działań.

Fairness Opinion zapewnia nie tylko akcjonariuszom spółki, ale i pozostałym interesariuszom, rzetelną oraz obiektywną opinię, dzięki której decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa są bardziej precyzyjne i racjonalne. Jednocześnie Zarząd spółki otrzymuje obiektywną opinię wyspecjalizowanej firmy doradczej odnośnie planowanych działań.

Specjaliści CMT Advisory posiadają doświadczenie w sporządzaniu niezależnej opinii z punku widzenia zarówno sprzedającego, jak i nabywcy. Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie zespołu CMT Advisory zdobyte podczas realizacji wielu projektów z zakresu fuzji i przejęć.

CMT Advisory oferuje sporządzenie Fairness Opinion w następujących przypadkach:

wezwanie na sprzedaż akcji,

umorzenie akcji własnych (buy-back),

kupno spółki lub sprzedaż firmy,

fuzja,

połączenia wewnątrz grupy i restrukturyzacje,

wykup właścicieli mniejszościowych.

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl