X

Przejęcia i akwizycje firm

Aktywność przedsiębiorców na  rynku fuzji i przejęć to jeden z najbardziej dynamicznych sposobów na budowanie wartości firmy. Doświadczenie podpowiada jednak, że tylko właściwie zaplanowane i poprowadzone akwizycje powalają osiągać oczekiwane zwroty z inwestycji.

Z myślą o przedsiębiorcach gotowych na podjęcie działań w zakresie przejęć świadczymy profesjonalne usługi doradcze w procesie kupna firmy. Nasze działania obejmują zarówno wsparcie przy nakreślaniu kryteriów idealnych firm do przejęcia, jak również finalizację procesu i wsparcie potransakcyjne.

 

Główne działania w procesie kupna firmy

Kupno przedsiębiorstwa to złożony proces, który wymaga sprawnej organizacji i szeregu przemyślanych działań. Na wyróżnienie zasługuje tutaj kilka etapów:

 1. Organizacja procesu transakcyjnego
 2. Analiza rynku i opracowanie strategii kupna przedsiębiorstwa
 3. Stworzenie listy potencjalnych firm do przejęcia.
 4. Kontakt z przedstawicielami potencjalnych firm do przejęcia i złożenie ofert niewiążących.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie virtual data room przez CMT i wybraną kancelarię prawną.
 6. Przygotowanie oferty wiążącej przez CMT i wybraną kancelarię prawną.
 7. Przeprowadzenie negocjacji oraz podpisanie umowy nabycia przedsiębiorstwa z udziałem CMT i kancelarii prawnej.
 8. Wsparcie potransakcyjne

Rola doradcy transakcyjnego w procesie kupna firmy – wybrane zagadnienia

Koordynacja całego procesu, w tym opieka doradcy nad wymienionymi niżej zagadnieniami, pozwala Klientom skupić się na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

 • Wspólne opracowanie założeń i celów projektu, jakim jest nabycie innego podmiotu
 • Określenie cech idealnego kandydata do akwizycji
 • Badanie rynku potencjalnych celów do transakcji
 • Finalna wycena celu akwizycji oraz synergii
 • Organizacja due diligence
 • Spotkania i rozmowy odnośnie wniosków z due diligence
 • Mitygowanie dealbreaker’ów
 • Negocjowanie aspektów transakcyjnych
 • Identyfikacja niebezpiecznych oczekiwań i zapisów umownych
 • Udział w tworzeniu i negocjowaniu umowy transakcyjnej
 • Bieżące wsparcie prawników biorących udział w procesie
 • Zarządzanie projektem transakcyjnym, bieżące wsparcie i doradztwo w procesie
 • Pełne przejęcie kontaktu z celem przejęcia i doradcami Klienta – pełnienie roli lidera projektu
 • Bieżące konsultacje
 • Wsparcie podczas negocjacji cenowych
 • Finalizacja procesu obejmująca podpisanie umowy nabycia oraz integracje po przejęciu
 • Opcjonalnie – wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania na potrzeby akwizycji

Efekty i korzyści z działań doradcy transakcyjnego w procesie kupna przedsiębiorstwa

 • Wybór odpowiedniej strategii kupna
 • Wybór odpowiedniego przedmiotu transakcji
 • Minimalizacja ryzyka – udział w negocjacjach i tworzeniu umowy sprzedaży
 • Więcej czasu dla Klienta na budowanie wartości firmy
 • Międzynarodowy zasięg w poszukiwaniu celów przejęcia
 • Ochrona danych wrażliwych

Osoby odpowiedzialne za przebieg procesu kupna

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl