X

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Usługę dedykujemy wszystkim przedsiębiorstwom, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z sektora MŚP, zarówno zatrudniającym osobę na stanowisku dyrektora finansowego, jak i nieposiadającej obecnie pracownika na danym stanowisku.

Jako firma konsultingowa posiadamy niezbędne umiejętności w zakresie czynności powiązanych z obowiązkami wykonywanymi przez dyrektora finansowego. Współpraca z CMT Advisory pozwoli Państwu na skorzystanie z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów z dziedzin finansów, controllingu oraz doradztwa, zdobytego podczas realizacji projektów. Członkowie naszego zespołu posiadają doświadczenie z uczestnictwa w Radach Nadzorczych, co pozwoli na zaimplementowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie.

Współpraca z zewnętrznym dyrektorem finansowym pozwoli Państwu skupić się na strategicznych aspektach funkcjonowania biznesu.

 

Przykładowe zadania realizowane przez zewnętrznego dyrektora finansowego:

  • bieżące wsparcie zarządu przedsiębiorstwa z zakresu finansów i rachunkowości,
  • kształtowanie polityki rachunkowości jednostki,
  • współpraca z działem księgowości oraz kontrolerem finansowym, nadzorując ich pracę,
  • prowadzenie działań mających na celu zwiększenie rentowności firmy oraz jej wartości,
  • odpowiedzialność za współpracę z instytucjami finansowymi,
  • nadzorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • udział w podejmowaniu strategicznych decyzji, w tym dotyczących fuzji i przejęć.

Nasze wsparcie wpływa korzystnie na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Regularna kontrola danych finansowych oraz przedstawienie wszelkich istotnych tendencji i zdarzeń w przystępny sposób, pozwolą Państwu na ściślejszy nadzór nad funkcjonowaniem kluczowych procesów w firmie, jak również na wczesną identyfikację pojawiających się zagrożeń.

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl