X

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Usługę dedykujemy wszystkim przedsiębiorstwom, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z sektora MŚP, zarówno zatrudniającym osobę na stanowisku dyrektora finansowego, jak i nieposiadającej obecnie pracownika na danym stanowisku.

Jako firma konsultingowa posiadamy niezbędne umiejętności w zakresie czynności powiązanych z obowiązkami wykonywanymi przez dyrektora finansowego. Współpraca z CMT Advisory pozwoli Państwu na skorzystanie z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów z dziedzin finansów, controllingu oraz doradztwa, zdobytego podczas realizacji projektów. Członkowie naszego zespołu posiadają doświadczenie z uczestnictwa w Radach Nadzorczych, co pozwoli na zaimplementowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie.

Współpraca z zewnętrznym dyrektorem finansowym pozwoli Państwu skupić się na strategicznych aspektach funkcjonowania biznesu.

 

Przykładowe zadania realizowane przez zewnętrznego dyrektora finansowego:

  • bieżące wsparcie zarządu przedsiębiorstwa z zakresu finansów i rachunkowości,
  • kształtowanie polityki rachunkowości jednostki,
  • współpraca z działem księgowości oraz kontrolerem finansowym, nadzorując ich pracę,
  • prowadzenie działań mających na celu zwiększenie rentowności firmy oraz jej wartości,
  • odpowiedzialność za współpracę z instytucjami finansowymi,
  • nadzorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • udział w podejmowaniu strategicznych decyzji, w tym dotyczących fuzji i przejęć.

Nasze wsparcie wpływa korzystnie na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Regularna kontrola danych finansowych oraz przedstawienie wszelkich istotnych tendencji i zdarzeń w przystępny sposób, pozwolą Państwu na ściślejszy nadzór nad funkcjonowaniem kluczowych procesów w firmie, jak również na wczesną identyfikację pojawiających się zagrożeń.

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt