X

Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość

Liczba informacji dostępna dla Właścicieli oraz kadry zarządzającej współczesnego przedsiębiorstwa często uniemożliwia dostęp do meritum niezbędnego do podejmowania kluczowych decyzji strategicznych, a tym samym sprawowania należytego nadzoru przez Właścicieli.

Brak czasu i narzędzi uniemożliwia wielu przedsiębiorcom znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące efektywności funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, poszczególnych jego działów czy oceny rentowności poszczególnych produktów. Przy pojawiającej się dużej ilości informacji istotne staje się więc posiadanie odpowiedniego wsparcia.

Nadzór właścicielski oferowany przez zespół CMT Advisory pozwoli Państwu na zbieranie i strukturyzowanie danych oraz wyciąganie z nich wniosków niezbędnych dla podejmowania kluczowych decyzji. Posiadanie odpowiednich analiz może bezpośrednio przełożyć się na sukces rynkowy podmiotu, pozwalając tym samym na generowanie maksymalnych korzyści dla jego Właścicieli.

Usługa nadzoru właścicielskiego dedykowana jest Właścicielom podmiotów pragnących uzyskać informacje finansowe wykraczające zakresem poza sprawozdanie finansowe, a także dla Członków Zarządów pragnących uzyskać odpowiednio przygotowane i dostosowane materiały analityczne.

 

Wdrożenie zewnętrznego nadzoru właścicielskiego składa się z następujących etapów:

  • analiza specyfiki przedsiębiorstwa,
  • uzyskanie wiarygodnych informacji o funkcjonującym przedsiębiorstwie,
  • optymalizacja systemu sprawozdawczości,
  • powstanie raportu zarządczego,
  • kompleksowa analiza raportu,
  • wzrost decyzyjności Zarządu i Właścicieli.

Przeprowadzenie prac przez specjalistów CMT Advisory zgodnie z przedstawionym schematem umożliwi dogłębne poznanie specyfiki przedsiębiorstwa, a także jego mocnych i słabych stron.

Jednym z efektów wdrożenia zewnętrznego nadzoru właścicielskiego jest wprowadzanie usprawnień w funkcjonującym podmiocie, przekładających się na wyższą jakość informacji płynących do Zarządu oraz Właścicieli, a w konsekwencji generujących wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt