X


Analiza porównawcza (benchmarkingowa)

Analiza cen transferowych (analiza benchmarkingowa / porównawcza oraz analiza zgodności warunków) służy ustaleniu rynkowych warunków transakcji. Od 2019 roku jest elementem obligatoryjnym dokumentacji podatkowych (Local file), za wyjątkiem dokumentacji do transakcji, w których ustalono cenę w oparciu o przepisy tzw. „safe harbour”.

Analiza benchmarkingowa / analiza porównawcza lub analiza zgodności warunków powinna być przygotowywana do wszelkich transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi powyżej określonego limitu, zarówno towarowych, usługowych, finansowych (pożyczki, poręczenia, gwarancje, obligacje, cash pooling).

Analizy cen transferowych – analizy porównawcze dla transakcji finansowych

Usługę tę dedykujemy podmiotom, które samodzielnie sporządzają dokumentacje podatkowe lecz z uwagi na ograniczony dostęp do danych porównywalnych nie są w stanie sporządzić analizy benchmarkingowej oraz dla podmiotów, które planują zawarcie nowych transakcji i niezbędna jest dla nich informacja na temat rynkowego przedziału cen w analogicznych transakcjach.

Metodyka stosowana przez CMT Advisory w analizach cen transferowych (analizach porównawczych) dla transakcji finansowych (pożyczki, obligacje, poręczenia / gwarancje) odzwierciedla najnowsze rekomendacje OECD.

Rekomendacje OECD podkreślają istotę odzwierciedlenia indywidualnego ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy lub emitenta w warunkach transakcji (w tym: pożyczek, obligacji) ustalanych między podmiotami powiązanymi. W praktyce oznacza to potrzebę oceny wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy lub emitenta, której wynik odzwierciedla rating przedsiębiorstwa.

Przy weryfikacji i ustalaniu oprocentowania pożyczek, obligacji, czy opłat za udzielenie gwarancji lub poręczenia korzystamy z danych uznanej agencji ratingowej Standard & Poor’s (S&P), która należy do grupy trzech największych i najbardziej poważanych agencji ratingowych na świecie. Dostęp do bazy S&P Global Market Intelligence pozwala nam zaoferować Państwu przygotowanie benchmarku na podstawie ustalonego ratingu według zasad uznanej agencji ratingowej dla pożyczkobiorców lub emitentów będących przedsiębiorstwami prywatnymi i publicznymi, którzy nie posiadają oficjalnego ratingu agencji ratingowej, jak również danych ze światowego rynku długu.

W zakresie cen transferowych realizowaliśmy projekty między innymi na rzecz:

Dokumentacje cen transferowych (dokumentacje podatkowe local file i master file)
Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty

Napisz do nas lub zadzwoń.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

Sprawdź również

Pozostałe usługi z zakresu cen transferowych

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt