X

Analiza porównawcza (benchmarkingowa)

Usługi cen transferowych w dobie koronawirusa

Analiza benchmarkingowa służy ustaleniu rynkowych warunków transakcji. Od 2019 roku jest elementem obligatoryjnym dokumentacji podatkowych (Local file), za wyjątkiem dokumentacji do transakcji, w których ustalono cenę w oparciu o przepisy tzw. „safe harbour”.

Analiza benchmarkingowa/analiza zgodności warunków powinna być przygotowywana do wszelkich transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi powyżej określonego limitu, zarówno towarowych, usługowych, finansowych (pożyczki, poręczenia, gwarancje, cash pooling).

Usługę tę dedykujemy podmiotom, które samodzielnie sporządzają dokumentacje podatkowe lecz z uwagi na ograniczony dostęp do danych porównywalnych nie są w stanie sporządzić analizy benchmarkingowej oraz dla podmiotów, które planują zawarcie nowych transakcji i niezbędna jest dla nich informacja na temat rynkowego przedziału cen w analogicznych transakcjach.

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl