Ceny
transferowe

Zapewniamy kompleksową obsługę w obszarze cen transferowych. 
Zakres naszego wsparcia obejmuje poszczególne etapy sporządzania dokumentacji podatkowych, analizy benchmarkingowe oraz projektowanie rynkowych  zasad współpracy w planowanych transakcjach z podmiotami powiązanymi.