X

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Jedną z decyzji strategicznych przedsiębiorstwa jest wydzielenie ze swoich struktur jego zorganizowanej części, która może zostać sprzedana lub wniesiona aportem do innego przedsiębiorstwa. W celu przeprowadzenia tego procesu niezbędna jest wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa przebiega w sposób zbliżony do wyceny przedsiębiorstwa. Wymaga ona w pierwszej kolejności dogłębnego poznania specyfiki wycenianej działalności i nośników jego wartości. Cechy danego ZCP w istotnym stopniu determinują metodę wyceny, która powinna zostać zastosowana do określenia jego wartości.

Do wyznaczenia wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa stosowane są trzy grupy metod wyceny: majątkowe, porównawcze i dochodowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT art. 5a pkt 4 ustawy o PIT art. 2 ust. 27e ustawy o VAT zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Specyfiką zespołu tych składników jest możliwość samodzielnego realizowania określonych zadań i czynności.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl