X

Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji

Znajomość wartości firmy stanowi dla właścicieli istotny element zarządzania przedsiębiorstwem,
w tym podstawę podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy.

Ponieważ każde przedsiębiorstwo jest unikatowe i posiada zróżnicowane zasoby, wycena firmy wymaga indywidualnego podejścia oraz szczegółowej analizy celu przeprowadzanej wyceny.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA, UDZIAŁÓW LUB AKCJI

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się między innymi na potrzeby:

  • transakcji sprzedaży,
  • darowizny,
  • połączenia, podziału, nabycia bądź sprzedaży firmy,
  • zmiany formy prawnej,
  • restrukturyzacji,
  • zmiany struktury własnościowej spółki,
  • procesów sądowych,
  • wewnętrznej informacji dla właściciela,
  • określenia parytetów wymiany udziałów lub akcji.

Do każdego projektu podchodzimy indywidulanie i kompleksowo, stąd na początku współpracy niezmiernie istotne jest poznanie specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz określenie celu wyceny. Na podstawie analizy rynku oraz aktualnej sytuacji finansowo – majątkowej podmiotu dobieramy odpowiednią metodę wyceny oraz określamy szczegółowe zapotrzebowanie informacyjne.

Po zebraniu i analizie wszystkich danych sporządzamy wycenę przedsiębiorstwa. Ostatnim etapem procesu jest prezentacja wyników Klientowi oraz przekazanie raportu z wyceny.

Do wyznaczenia wartości godziwej firmy stosowane są trzy grupy metod wyceny:
majątkowe, porównawcze i dochodowe.

1.

Metody majątkowe oparte są na oszacowaniu wartości poszczególnych składników majątku.
W zależności od celu wyceny stosowane są adekwatne standardy wartości (między innymi wartość księgowa, rynkowa, likwidacyjna).

2.

Metody porównawcze stanowią odniesienie wartości wycenianego przedsiębiorstwa do porównywalnych spółek publicznych lub porównywalnych historycznych transakcji na podstawie odpowiednio dobranych mnożników.

3.

Wycena firmy metodą dochodową polega na sprowadzeniu przyszłych przepływów środków pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo do wartości na dzień wyceny.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl