X

Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji

Znajomość wartości firmy stanowi dla właścicieli istotny element zarządzania przedsiębiorstwem,
w tym podstawę podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy.

Ponieważ każde przedsiębiorstwo jest unikatowe i posiada zróżnicowane zasoby, wycena firmy wymaga indywidualnego podejścia oraz szczegółowej analizy celu przeprowadzanej wyceny.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA, UDZIAŁÓW LUB AKCJI

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się między innymi na potrzeby:

  • transakcji sprzedaży,
  • darowizny,
  • połączenia, podziału, nabycia bądź sprzedaży firmy,
  • zmiany formy prawnej,
  • restrukturyzacji,
  • zmiany struktury własnościowej spółki,
  • procesów sądowych,
  • wewnętrznej informacji dla właściciela,
  • określenia parytetów wymiany udziałów lub akcji.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i kompleksowo, stąd na początku współpracy niezmiernie istotne jest poznanie specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz określenie celu wyceny. Na podstawie analizy rynku oraz aktualnej sytuacji finansowo – majątkowej podmiotu dobieramy odpowiednią metodę wyceny oraz określamy szczegółowe zapotrzebowanie informacyjne.

Po zebraniu i analizie wszystkich danych sporządzamy wycenę przedsiębiorstwa. Ostatnim etapem procesu jest prezentacja wyników Klientowi oraz przekazanie raportu z wyceny.

 

Do wyznaczenia wartości godziwej firmy stosowane są trzy grupy metod wyceny:
majątkowe, porównawcze i dochodowe.

1.

Metody majątkowe oparte są na oszacowaniu wartości poszczególnych składników majątku.
W zależności od celu wyceny stosowane są adekwatne standardy wartości (między innymi wartość księgowa, rynkowa, likwidacyjna).

2.

Metody porównawcze stanowią odniesienie wartości wycenianego przedsiębiorstwa do porównywalnych spółek publicznych lub porównywalnych historycznych transakcji na podstawie odpowiednio dobranych mnożników.

3.

Wycena firmy metodą dochodową polega na sprowadzeniu przyszłych przepływów środków pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo do wartości na dzień wyceny.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl