X


Dokumentacje podatkowe local file i master file

W naszym podejściu uwzględniamy krajowe przepisy podatkowe, wytyczne OECD oraz aktualne praktyki stosowane przez kontrolujących. Duży nacisk kładziemy na analizę obecnej linii orzeczniczej w zakresie ryzyka cen transferowych.

Jaki jest cel sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Naszym głównym zadaniem jest, aby klient mógł  rzetelnie i terminowo wywiązać się z obowiązków dokumentacyjnych. Odpowiednio przygotowane dokumentacje podatkowe, w tym dokumentacje local file i master file, mają za zadanie ograniczyć ryzyko zarówno dla podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji cen transferowych.

Wybrane doświadczenie CMT Advisory w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe (ceny transakcyjne) CMT Advisory

Local file i master file. Dla kogo sporządzamy dokumentacje cen transferowych?

Dokumentacje podatkowe, w tym dokumentacje local file i master file sporządzamy m.in. dla firm, które nie mają możliwości, aby w ramach własnych struktur organizacyjnych wyodrębnić komórki do zarządzania ryzykiem cen transferowych.

Usługę dedykujemy również podmiotom, które chcą przygotować się do samodzielnej pracy nad dokumentacjami cen transferowych na podstawie dokumentacji wzorcowych opracowanych przez firmę doradczą.

Obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych (dokumentacje local file i master file)

Podmioty zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zobowiązani są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file) do transakcji przekraczających określone limity.

Dokumentacje podatkowe od 2019 roku powinny zawierać elementy:

Dokumentacja Lokalna (Local file) – art. 11q ust. 1 UPDOP

opis podmiotu powiązanego,

opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów,

analizę cen transferowych, w tym analizę porównawczą (benchmarkingową) lub analizę zgodności warunków,

informacje finansowe.

Dokumentacja Grupowa (Master file) – art. 11q ust. 2 UPDOP

opis grupy,

opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,

opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,

informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

Dodatkowym elementem dokumentacji podatkowej jest analiza cen transferowych, potwierdzająca rynkowy charakter dokumentowanej transakcji.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami w sprawie dokumentacji podatkowej local file i master file

Poznaj zakres naszego wsparcia i metody stosowane przez zespół ekspertów CMT Advisory.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl