X

Dokumentacje podatkowe local file i master file

Usługi cen transferowych w dobie koronawirusa

Podmioty zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zobowiązani są do sporządzania dokumentacji podatkowej do transakcji przekraczających określone limity.

Celem niniejszych prac jest wywiązanie się przez podmiot i osoby zarządzające z obowiązków dokumentacyjnych oraz ograniczenie ryzyka zarówno dla podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za ich opracowanie.

Usługę tę dedykujemy podmiotom, które nie mają możliwości w ramach własnych struktur organizacyjnych wyodrębnić komórki do zarządzania ryzykiem cen transferowych lub które chcą przygotować się do samodzielnej pracy nad dokumentacjami na podstawie dokumentacji wzorcowych opracowanych przez firmę doradczą.

 

Dokumentacje podatkowe od 2019 roku powinny zawierać elementy:

Dokumentacja Lokalna (Local file) – art. 11q ust. 1 UPDOP

1) opis podmiotu powiązanego;

2) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;

3) analizę cen transferowych, w tym analizę porównawczą (benchmarkingową) lub analizę zgodności warunków;

4) informacje finansowe.

 

Dokumentacja Grupowa (Master file) – art. 11q ust. 2 UPDOP

1) opis grupy;

2) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;

3) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;

4) informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl