X

Strategia rozwoju firmy

Dobrze wypracowana strategia rozwoju przedsiębiorstwa i realizacja zamierzonych celów jest źródłem nie tylko wzrostu pod względem ekonomicznym, ale także umacnia wizerunek firmy wśród pracowników, odbiorców oraz na rynku.

Przedsiębiorstwo na różnych etapach działalności staje przed pytaniami dotyczącymi kierunków rozwoju, klientów, celów do osiągnięcia, w różnych perspektywach czasowych, jak również kosztów, marketingu, efektywnego zarządzania procesami czy wydajnością i rozwojem pracowników.

Opracowana i wdrożona strategia rozwoju jednostki definiuje odpowiedzi na wskazane pytania, w postaci konkretnych działań zmierzających do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku, zatrzymania negatywnych trendów w zakresie sprzedaży, jak również osiągania lepszych wyników w aspekcie wydajności.

W ramach Family Office, kontynuując usługę zarządzania majątkiem i inwestycjami, CMT Advisory dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami z różnych obszarów finansów i zarządzania, oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji strategii rozwoju, w tym określenie zakresu działania przedsiębiorstwa, zdefiniowanie obecnych i potencjalnych rynków działania czy opracowanie podejścia do definiowania grup klientów docelowych oraz przede wszystkim określenie koniecznych do osiągnięcia celów.

W ramach usługi zapewniamy również monitorowanie osiąganych wyników i wsparcie w bieżącej modyfikacji i dostosowaniu strategii.

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: