X

Uprzednie porozumienia cenowe APA

 

W ramach niniejszego zakresu prac zapewniamy kompleksową obsługę procesu zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA), od momentu oceny transakcji pod kątem zasadności wnioskowania o APA, aż po implementację uzyskanej decyzji administracyjnej.

Advance Pricing Arrangements to porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a właściwym organem. Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej.

 

Usługa obejmuje:

  • Szczegółową analizę umów zawartych z podmiotami powiązanymi i rekomendacje do zawarcia uprzednich porozumień cenowych,
  • Wstępne spotkanie w Ministerstwie Finansów celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących porozumienia przed formalnym złożeniem wniosku,
  • Przygotowanie wniosków o APA,
  • Reprezentowanie w procesie negocjowania, w celu uzyskania decyzji w sprawie porozumienia,
  • Wsparcie w procesie wdrożenia decyzji APA.

 

Pozostałe usługi z zakresu cen transferowych:

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl