X


Szkolenia z zakresu cen transferowych

W ramach niniejszej usługi oferujemy Państwu szkolenia z zakresu cen transferowych, obejmujące prezentację aktualnych przepisów oraz praktyczne podejście do realizacji obowiązków z nich wynikających.

Co zyskasz podczas szkoleń z zakresu cen transferowych?

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z obowiązkami podatkowymi w zakresie cen transferowych, w tym przygotowanie do bieżącej oceny rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi.

Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi,  z aktualnymi interpretacjami, orzeczeniami oraz wyrokami w zakresie cen transferowych, jak również ze stosowanymi praktykami przez organy kontroli.

W trakcie szkolenia prezentujemy praktyczne przykłady związane z obowiązkiem dokumentacyjnym bazujące na analizowanych przypadkach, przedstawiane są case study dotyczące identyfikacji podmiotów powiązanych, identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, sporządzania analiz funkcji, aktywów, ryzyk i kosztów, metod kalkulacji ceny oraz sporządzania analiz cen transferowych.
Napisz do nas

Kontakt w sprawie szkoleń z zakresu cen transferowych

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie z zakresu cen transferowych, obejmujące prezentację aktualnych przepisów.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

Poznaj naszą kompleksową ofertę dotyczącą obszaru cen transferowych

W zakresie cen transferowych oferujemy również:

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt