X


Sprzedaż wierzytelności


Sprzedaż portfela wierzytelności jest kluczowym procesem w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy przeterminowane należności zyskują skalę masową, warto rozważyć powierzenie procesu windykacji wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie.

Transakcje sprzedaży pojedynczych wierzytelności lub ich portfeli pozwalają na:

 • poprawienie pozycji płynnościowej i uwolnienie środków pieniężnych,
 • ograniczenie wewnętrznych funkcji windykacyjnych,
 • poprawienie współczynnika adekwatności kapitałowej
 • poprawienie struktury portfela należności.

Operacje tego typu umożliwiają uwolnienie potencjału do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Na rynku obserwowana jest tendencja sprzedaży coraz świeższych, mniej opóźnionych, lub wręcz nieopóźnionych wierzytelności.

CMT pomaga w organizacji rzetelnego i przejrzystego procesu sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, portfeli wierzytelności, jak i pojedynczych wierzytelności, wspierając wierzycieli w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Zaangażowanie zewnętrznego doradcy w proces sprzedaży wierzytelności może pomóc w dotarciu do szerszego grona oferentów oraz w uzyskaniu korzystnych warunków transakcji.

Doświadczenie CMT Advisory w zakresie sprzedaży wierzytelności

Zespół CMT uczestniczył w różnym charakterze w kilkudziesięciu transakcjach sprzedaży wierzytelności. Uzyskane doświadczenie pozwala nam zaoferować wsparcie w zakresie sprzedaży wierzytelności, które obejmuje czynności takie jak:

 • wsparcie w identyfikacji i selekcji optymalnego do sprzedaży portfela wierzytelności,
 • wycena wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży,
 • analiza scenariuszy planowanej transakcji oraz rekomendacja w zakresie strukturyzacji sprzedaży,
 • ocena skutków rachunkowych (wpływ na wynik, poziom kapitałów) i podatkowych rozważanej transakcji,
 • przygotowanie dokumentacji związanej ze zwolnieniem przedmiotu zastawu,
 • przygotowanie materiałów dla inwestorów takich jak memorandum informacyjne, zestawienie wierzytelności czy dokumentacja do procesu due diligence,
 • aktywne pozyskiwanie inwestorów,
 • wsparcie w negocjacjach z inwestorami,
 • współpraca z prawnikami w zakresie przygotowania dokumentacji transakcyjnej.

Poznaj zespół realizujące projekty na rzecz podmiotów z sektora finansowego:

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego oraz transakcjach M&A - ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania.

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

dr Dariusz Zawadka
dr Dariusz Zawadka

Odpowiada za nadzór i realizację projektów dotyczących transakcji fuzji i przejęć, w tym doradztwa na rzecz strony sprzedającej oraz kupującej. Specjalizuje się również w obszarach wykupów właścicielskich oraz wycen spółek i modelowaniu finansowym.

Doktor nauk o finansach przez lata związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym w latach 2013-2021 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Kształcił się również na Harvard University oraz London School of Economics. Makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami dotyczącymi doradztwa inwestycyjnego. Wykładał w Szkole Giełdowej organizowanej przez GPW S.A.

dr Przemysław Grobelny, CFA
dr Przemysław Grobelny, CFA

Odpowiada za obszar finansów przedsiębiorstw, współpracę z instytucjami finansowymi oraz transakcje fuzji i przejęć. Wspiera przedsiębiorców w planowaniu finansowym, ustalaniu wartości rynkowych kluczowych aktywów oraz wdrażaniu systemów nadzorczych i planów naprawczych. Do obszarów jego aktywności należy również sporządzanie opinii eksperckich na potrzeby sporów sądowych i arbitrażowych oraz doradztwo finansowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Z branżą doradztwa finansowego związany od ponad dziesięciu lat. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (na specjalnościach Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami oraz Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa) oraz na Athens University of Economics and Business. Doktor nauk o finansach od 2018 roku oraz posiadacz prestiżowego, międzynarodowego tytułu zawodowego biegłego analityka finansowego – CFA (Chartered Financial Analyst).

dr Mateusz Mikutowski
dr Mateusz Mikutowski

Wspiera przedsiębiorców w realizacji procesów transakcyjnych M&A po stronie nabywcy lub sprzedawcy.

W obszarze jego działań znajdują się także wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny portfeli wierzytelności oraz tworzenie modeli finansowych.

W branży doradczej praktykę zdobywa od czasów studenckich. Doktor Nauk Społecznych w Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kacper Kostaniak
Kacper Kostaniak

Absolwent specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw na na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Aktualnie przygotowuje się do egzaminu zawodowego ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z modelowaniem finansowym, sporządzaniem planów restrukturyzacyjnych, analiza rynku i transakcjami M&A.

Mateusz Piotrowski
Mateusz Piotrowski

Realizuje projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw i składników ich majątków, doradztwa M&A oraz doradztwa restrukturyzacyjnego. Wspiera transakcje sprzedaży oraz kupna przedsiębiorstw, realizację wycen oraz sporządzanie specjalistycznych opinii ekonomicznych.

W CMT Advisory pracuje od końca studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie ukończył kierunek o  specjalizacji Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA. Obecnie w trakcie  zdobywania kwalifikacji zawodowej ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Napisz do nas

Skontaktuj się w sprawie transakcji dotyczących wierzytelności.

Poznaj nasze podejście i zespół realizujący tego typu projekty.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

Sprawdź również

Pozostałe usługi świadczone przez CMT Advisory na rzecz podmiotów z sektora finansowego

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt