X

Modelowanie finansowe i budżetowanie

Nasza oferta obejmuje przygotowywanie dedykowanych modeli finansowych i budżetów zarówno pojedynczych inwestycji, jak i całych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Indywidualnie przygotowane narzędzie w postaci modelu finansowego jest podstawą efektywnego planowania rozwoju przedsiębiorstwa, dostarczającego informacji odnośnie kwestii takich jak zapotrzebowanie na kapitał, wykorzystanie mocy produkcyjnych czy określenie obszarów do optymalizacji działalności.

Ponadto model finansowy zawierający prognozy generowania przepływów pieniężnych jest wymagany przez instytucje kredytowe w celu uzyskania finansowania inwestycji oraz jest podstawowym elementem analizowanym przez inwestorów rozważających zaangażowanie w dany projekt.

Model finansowy stanowi elastyczne narzędzie uławiające planowanie finansowe i bieżące monitorowanie oraz ocenę inwestycji.

Model umożliwia prostą i szybka zmianę wartości prognozowanych zmiennych dla kluczowych założeń, co jest istotne ze względu na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne w trakcie trwania inwestycji. W efekcie możliwe jest bieżące generowanie zaktualizowanych wyników.

 

Sporządzenie modelu finansowego jest poprzedzane:

  • analizą otoczenia gospodarczego,
  • analizą trendów i prognoz dla branży,
  • weryfikacją założeń modelu,
  • analizą czynników ryzyka

i wymaga

  • opracowania prognoz finansowych,
  • określenia głównych determinantów wpływających na generowane wyniki,
  • oceny inwestycji pod kątem rentowności i opłacalności

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl