X

Modelowanie finansowe i budżetowanie

Nasza oferta obejmuje przygotowywanie dedykowanych modeli finansowych i budżetów zarówno pojedynczych inwestycji, jak i całych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Indywidualnie przygotowane narzędzie w postaci modelu finansowego jest podstawą efektywnego planowania rozwoju przedsiębiorstwa, dostarczającego informacji odnośnie kwestii takich jak zapotrzebowanie na kapitał, wykorzystanie mocy produkcyjnych czy określenie obszarów do optymalizacji działalności.

Ponadto model finansowy zawierający prognozy generowania przepływów pieniężnych jest wymagany przez instytucje kredytowe w celu uzyskania finansowania inwestycji oraz jest podstawowym elementem analizowanym przez inwestorów rozważających zaangażowanie w dany projekt.

Model finansowy stanowi elastyczne narzędzie ułatwiające planowanie finansowe i bieżące monitorowanie oraz ocenę inwestycji.

Model umożliwia prostą i szybką zmianę wartości prognozowanych zmiennych dla kluczowych założeń, co jest istotne ze względu na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne w trakcie trwania inwestycji. W efekcie możliwe jest bieżące generowanie zaktualizowanych wyników.

 

Sporządzenie modelu finansowego jest poprzedzane:

  • analizą otoczenia gospodarczego,
  • analizą trendów i prognoz dla branży,
  • weryfikacją założeń modelu,
  • analizą czynników ryzyka.

i wymaga

  • opracowania prognoz finansowych,
  • określenia głównych determinantów wpływających na generowane wyniki,
  • oceny inwestycji pod kątem rentowności i opłacalności.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modelowanie finansowe i budżetowanie Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl