X

Polityka cen transferowych

 

Podstawowym celem polityki cen transferowych jest optymalne zaprojektowanie zasad współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Usługę tę dedykujemy grupom kapitałowym, które chcą ujednolicić zasady kalkulacji cen transferowych w poszczególnych typach transakcji, opracować jednolity wzorzec dokumentacji podatkowych oraz zoptymalizować zarówno prace, koszty, jak i czas poświęcony na ich sporządzenie.

 

POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

  • analizę struktury grupy kapitałowej,
  • model obiegu informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • analizę transakcji realizowanych w grupie kapitałowej,
  • wskazanie metod kalkulacji cen transferowych w transakcjach realizowanych w grupie kapitałowej,
  • opracowanie procedury bieżącej weryfikacji poziomu rynkowego cen transferowych w oparciu o dostępne dane rynkowe.

 

Pozostałe usługi z zakresu cen transferowych:

Osoby odpowiedzialne za pomyślny przebieg projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl