X

Przygotowywanie biznesplanów

PRZYGOTOWYWANIE BIZNESPLANÓW

Oferta CMT Advisory obejmuje sporządzenie biznesplanu funkcjonującego już przedsiębiorstwa lub nowej idei biznesowej.

W pierwszym przypadku usługa ma częste zastosowanie w związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi lub też dynamicznym rozwojem podmiotu, rozszerzającego działalność o nowe, dotychczas nieposiadane produkty lub usługi.

Konieczność sporządzenia przez spółkę biznesplanu może również wynikać z wymogów formalnych banku, będącego kredytodawcą spółki bądź innych instytucji finansowych czy potencjalnych inwestorów.

Biznesplan może być również doskonałym narzędziem wspierającym planowanie i kontrolę realizacji celów przedsiębiorstwa.

 

Prace rozpoczyna etap zapoznania się z przedsiębiorstwem lub ideą jego działalności, co umożliwia specjalistom CMT Advisory dostosowanie zakresu wykonywanych prac do branży oraz specyfiki projektu.

Następnie realizowana jest najbardziej złożona część projektu, a mianowicie ustalenie założeń biznesowych i ich skwantyfikowanie, co umożliwi przełożenie idei na liczby i zasymulowanie przyszłości przedsiębiorstwa w skonstruowanym przez specjalistów CMT Advisory modelu finansowym.

Biznesplan stworzony przez nasz zespół to rzetelny obraz koncepcji biznesowej, przedsiębiorstwa lub całej grupy kapitałowej.

 

Efektem realizacji prac jest dokument zawierający m.in. następujące części:

  • charakterystyka podmiotu lub planowanego przedsięwzięcia,
  • kluczowe dane finansowe,
  • opis przyjętych założeń,
  • prognoza finansowa działalności,
  • analiza finansowa wraz z wnioskami.

 

W wyniku realizacji usługi sporządzania biznesplanu otrzymują Państwo kompleksową analizę biznesowo-finansową planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem jego opłacalności.

Każda inwestycja niesie ze sobą oczekiwanie sukcesu oraz konieczność podjęcia ryzyka. By zminimalizować ryzyko i efektywnie odpowiadać na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym inwestycji, należy ją dokładnie przeanalizować i mieć możliwość szybkiej oceny wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na opłacalność inwestycji.

 

ANALIZA RYNKOWA

Istotnym elementem biznesplanu, lecz również często sporządzanym odrębnie dokumentem, jest analiza rynku.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z różnych branż, jak i dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi, umożliwia nam dogłębną analizę sytuacji w wybranych sektorach.

 

Przygotowywane przez CMT Advisory analizy rynku obejmują elementy takie jak:

  • charakterystyka branży, jej wolumenu oraz dynamiki rozwoju w poszczególnych latach, wraz z prognozą zmian,
  • charakterystyka rynków ściśle powiązanych z daną branżą, których kondycja i kierunki zmian wpływają bezpośrednio na analizowaną branżę,
  • identyfikacja podmiotów o działalności bezpośrednio konkurencyjnej lub podmiotów stojących powyżej / poniżej łańcucha produkcji,
  • analiza rynku transakcyjnego i odpowiedź na pytanie, jakie panują obecnie trendy na rynku i jak kształtują się perspektywy rozwoju w zakresie podejmowania fuzji i przejęć przez uczestników rynku.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modelowanie finansowe i budżetowanie Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl