X


Przygotowywanie biznesplanów

Oferta CMT Advisory obejmuje sporządzenie biznesplanu funkcjonującego już przedsiębiorstwa lub nowej idei biznesowej. W pierwszym przypadku usługa ma częste zastosowanie w związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi lub też dynamicznym rozwojem podmiotu, rozszerzającego działalność o nowe, dotychczas nieposiadane produkty lub usługi.

Konieczność sporządzenia przez spółkę biznesplanu może również wynikać z wymogów formalnych banku, będącego kredytodawcą spółki bądź innych instytucji finansowych czy potencjalnych inwestorów. Biznesplan może być również doskonałym narzędziem wspierającym planowanie i kontrolę realizacji celów przedsiębiorstwa.

Przebieg prac związanych z tworzeniem biznesplanów

Prace rozpoczyna etap zapoznania się z przedsiębiorstwem lub ideą jego działalności, co umożliwia specjalistom CMT Advisory dostosowanie zakresu wykonywanych prac do branży oraz specyfiki projektu.

Następnie realizowana jest najbardziej złożona część projektu, a mianowicie ustalenie założeń biznesowych i ich skwantyfikowanie, co umożliwi przełożenie idei na liczby i zasymulowanie przyszłości przedsiębiorstwa w skonstruowanym przez specjalistów CMT Advisory modelu finansowym.

Biznesplan stworzony przez nasz zespół to rzetelny obraz koncepcji biznesowej, przedsiębiorstwa lub całej grupy kapitałowej.

Efektem realizacji prac jest dokument zawierający m.in. następujące części:

Charakterystyka podmiotu lub planowanego przedsięwzięcia,

Kluczowe dane finansowe,

Opis przyjętych założeń,

Prognoza finansowa działalności,

Analiza finansowa wraz z wnioskami.

W wyniku realizacji usługi sporządzania biznesplanu otrzymują Państwo kompleksową analizę biznesowo-finansową planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem jego opłacalności.

Każda inwestycja niesie ze sobą oczekiwanie sukcesu oraz konieczność podjęcia ryzyka. By zminimalizować ryzyko i efektywnie odpowiadać na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym inwestycji, należy ją dokładnie przeanalizować i mieć możliwość szybkiej oceny wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na opłacalność inwestycji.

Analiza rynku jako element biznesplanu

Istotnym elementem biznesplanu, lecz również często sporządzanym odrębnie dokumentem, jest analiza rynku.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z różnych branż, jak i dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi, umożliwia nam dogłębną analizę sytuacji w wybranych sektorach.

Przygotowywane przez CMT Advisory analizy rynku obejmują elementy takie jak:

Charakterystyka branży, jej wolumenu oraz dynamiki rozwoju w poszczególnych latach, wraz z prognozą zmian,

Charakterystyka rynków ściśle powiązanych z daną branżą, których kondycja i kierunki zmian wpływają bezpośrednio na analizowaną branżę,

Identyfikacja podmiotów o działalności bezpośrednio konkurencyjnej lub podmiotów stojących powyżej / poniżej łańcucha produkcji,

Analiza rynku transakcyjnego i odpowiedź na pytanie, jakie panują obecnie trendy na rynku i jak kształtują się perspektywy rozwoju w zakresie podejmowania fuzji i przejęć przez uczestników rynku.

W tworzenie biznesplanów i analiz rynkowych zaangażowani są wykwalifikowani eksperci CMT:

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego oraz transakcjach M&A - ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania.

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

dr Dariusz Zawadka
dr Dariusz Zawadka

Odpowiada za nadzór i realizację projektów dotyczących transakcji fuzji i przejęć, w tym doradztwa na rzecz strony sprzedającej oraz kupującej. Specjalizuje się również w obszarach wykupów właścicielskich oraz wycen spółek i modelowaniu finansowym.

Doktor nauk o finansach przez lata związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym w latach 2013-2021 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Kształcił się również na Harvard University oraz London School of Economics. Makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami dotyczącymi doradztwa inwestycyjnego. Wykładał w Szkole Giełdowej organizowanej przez GPW S.A.

dr Przemysław Grobelny, CFA
dr Przemysław Grobelny, CFA

Odpowiada za obszar finansów przedsiębiorstw, współpracę z instytucjami finansowymi oraz transakcje fuzji i przejęć. Wspiera przedsiębiorców w planowaniu finansowym, ustalaniu wartości rynkowych kluczowych aktywów oraz wdrażaniu systemów nadzorczych i planów naprawczych. Do obszarów jego aktywności należy również sporządzanie opinii eksperckich na potrzeby sporów sądowych i arbitrażowych oraz doradztwo finansowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Z branżą doradztwa finansowego związany od ponad dziesięciu lat. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (na specjalnościach Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami oraz Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa) oraz na Athens University of Economics and Business. Doktor nauk o finansach od 2018 roku oraz posiadacz prestiżowego, międzynarodowego tytułu zawodowego biegłego analityka finansowego – CFA (Chartered Financial Analyst).

Maciej Zając
Maciej Zając

Partner CMT Advisory, który nadzoruje i realizuje projekty z obszarów transakcji M&A jako doradca strony sprzedającej lub kupującej. Zapewnia również wsparcie w ramach doradztwa gospodarczego oraz restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, w tym podczas postępowań układowych oraz sanacyjnych.

Kompetencje związane z branżą doradczą zdobywa od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W międzyczasie ukończył studia doktoranckie w ramach Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na tej samej uczelni.

Jakub Multański
Jakub Multański

Realizuje projekty z obszaru corporate finance, gdzie dokonuje wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządza opinie ekonomiczne na potrzeby sporów gospodarczych. Jest również członkiem zespołu zajmującego się transakcjami M&A.

Z CMT Advisory związany od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

Marta Latoń (Pszczółkowska)
Marta Latoń (Pszczółkowska)

Odpowiada za realizację projektów transakcyjnych M&A, w tym doradztwo w procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych na rynku prywatnym (transakcje nabywania oraz sprzedaży przedsiębiorstw). W obszarze jej działalności znajdują się również wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych, m.in. wyceny znaków towarowych, a także wyceny instrumentów dłużnych (obligacji).

Od czasów studenckich związana z branżą doradczą oraz CMT Advisory. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Aktualnie przygotowuje się do ostatniego etapu egzaminu uprawniającego do posługiwania się prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

dr Mateusz Mikutowski
dr Mateusz Mikutowski

Wspiera przedsiębiorców w realizacji procesów transakcyjnych M&A po stronie nabywcy lub sprzedawcy.

W obszarze jego działań znajdują się także wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny portfeli wierzytelności oraz tworzenie modeli finansowych.

W branży doradczej praktykę zdobywa od czasów studenckich. Doktor Nauk Społecznych w Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami w sprawie biznesplanów i analiz rynkowych.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i przygotują ofertę z uwzględnieniem Twoich potrzeb.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

Poznaj pełną ofertę usług CMT Advisory

Nasze doradztwo obejmuje również następujące obszary:

Sprawdź również

Pozostałe usługi z zakresu Corporate Finance

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: