X

Przygotowywanie biznesplanów

PRZYGOTOWYWANIE BIZNESPLANÓW

Oferta CMT Advisory obejmuje sporządzenie biznesplanu funkcjonującego już przedsiębiorstwa lub nowej idei biznesowej.

W pierwszym przypadku, usługa ma częste zastosowanie w związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi lub też dynamicznym rozwojem podmiotu, rozszerzającego działalność o nowe, dotychczas nieposiadane produkty lub usługi.

Konieczność sporządzenia przez spółkę biznesplanu może również wynikać z wymogów formalnych banku, będącego kredytodawcą spółki bądź innych instytucji finansowych czy potencjalnych inwestorów.

Biznesplan może być również doskonałym narzędziem wspierającym planowanie i kontrolę realizacji celów przedsiębiorstwa.

 

Prace rozpoczyna etap zapoznania się z przedsiębiorstwem lub ideą jego działalności, co umożliwia specjalistom CMT Advisory dostosowanie zakresu wykonywanych prac do branży oraz specyfiki projektu.

Następnie realizowana jest najbardziej złożona część projektu, a mianowicie ustalenie założeń biznesowych i ich skwantyfikowanie, co umożliwi przełożenie idei na liczby i zasymulowanie przyszłości przedsiębiorstwa w skonstruowanym przez specjalistów CMT Advisory modelu finansowym.

Biznesplan stworzony przez nasz zespół to rzetelny obraz koncepcji biznesowej, przedsiębiorstwa lub całej grupy kapitałowej.

 

Efektem realizacji prac jest dokument zawierający m.in. następujące części:

  • charakterystyka podmiotu lub planowanego przedsięwzięcia,
  • kluczowe dane finansowe,
  • opis przyjętych założeń,
  • prognoza finansowa działalności,
  • analiza finansowa wraz z wnioskami.

 

W wyniku realizacji usługi sporządzania biznesplanu otrzymują Państwo kompleksową analizę biznesowo-finansową planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem jego opłacalności.

Każda inwestycja niesie ze sobą oczekiwanie sukcesu oraz konieczność podjęcia ryzyka. By zminimalizować ryzyko i efektywnie odpowiadać na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym inwestycji, należy ją dokładnie przeanalizować i mieć możliwość szybkiej oceny wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na opłacalność inwestycji.

 

ANALIZA RYNKOWA

Istotnym elementem biznesplanu, lecz również często sporządzanym odrębnie dokumentem, jest analiza rynku.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z różnych branż, jak i dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi, umożliwia nam dogłębną analizę sytuacji w wybranych sektorach.

 

Przygotowywane przez CMT Advisory analizy rynku obejmują elementy takie jak:

  • charakterystyka branży, jej wolumenu oraz dynamiki rozwoju w poszczególnych latach, wraz z prognozą zmian,
  • charakterystyka rynków ściśle powiązanych z daną branżą, których kondycja i kierunki zmian wpływają bezpośrednio na analizowaną branżę,
  • identyfikacja podmiotów o działalności bezpośrednio konkurencyjnej lub podmiotów stojących powyżej / poniżej łańcucha produkcji,
  • analiza rynku transakcyjnego i odpowiedź na pytanie jakie panują obecnie trendy na rynku i jak kształtują się perspektywy rozwoju w zakresie podejmowania fuzji i przejęć przez uczestników rynku.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl