X

Pozyskanie inwestora

Pozyskanie inwestora to wieloaspektowy proces, w którym ogromną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie właścicieli firmy. Stawką przedsięwzięcia jest nie tylko dostęp nowego kapitału czy know-how, ale przede wszystkim pozyskanie wspólnika, który podobnie jak dotychczasowi właściciele, będzie dążyć do ciągłego budowania wartości i dynamicznego rozwoju firmy.

Nasze wsparcie obejmuje organizację i kompleksową obsługę procesu pozyskania inwestora na mniejszościowy lub większościowy pakiet udziałów. Tworzymy przestrzeń, w której dochodzi do spotkania właścicieli firmy oraz najlepiej dopasowanych do niej inwestorów, którzy spełniają założone kryteria. W każdym procesie transakcyjnym stawiamy na maksymalizację korzyści oraz minimalizację ryzyka.

Cytat Pozyskanie inwestora to skomplikowany i długotrwały proces, który wymagał profesjonalnego wsparcia. Przez kilkanaście miesięcy towarzyszył mi zespół CMT Advisory. Dzięki zaangażowaniu profesjonalnych doradców M&A mogłem w spokoju przygotować firmę do transakcji, a jednocześnie wciąż dbać o jej rozwój.

Maciej Dziergwa – CEO – STX Next Poznaj nasze doświadczenie

Jak przebiega proces pozyskiwania inwestora?

W procesie pozyskiwania partnera do dalszego rozwoju organizacji, szczególny nacisk kładziemy na określenie warunków współpracy pomiędzy nowymi wspólnikami oraz kwestie związane ze strategią wyjścia z inwestycji.

1. Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu pozyskania inwestora

1. Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu pozyskania inwestora

Opracowanie strategii pozyskania inwestora.

Analiza firmy i przygotowanie modelu finansowego.

Przygotowanie materiałów transakcyjnych do prezentacji przed inwestorami, w tym teaser oraz memorandum informacyjne.

2. Identyfikacja i pozyskanie potencjalnych inwestorów finansowych lub strategicznych

2. Identyfikacja i pozyskanie potencjalnych inwestorów finansowych lub strategicznych

Przygotowanie tzw. long-list czyli szerokiej listy potencjalnych inwestorów.

Wysyłka teserów wraz z zaproszeniami dla inwestorów do wzięcia udziału w procesie.

Zebranie podpisanych NDA od inwestorów potwierdzających wstępne zainteresowanie.

Rozesłanie memorandum informacyjnego do inwestorów, którzy podpisali NDA.

Organizacja spotkań z zainteresowanymi inwestorami.

Zebranie i analiza ofert niewiążących od inwestorów.

Wybór inwestorów, którzy wezmą udział w dalszej fazie procesu transakcyjnego oraz zaproszenie ich do due diligence.

3. Due diligence przedsiębiorstwa

3. Due diligence przedsiębiorstwa

Przygotowanie do due diligence - zgromadzenie odpowiednich informacji i danych.

Due diligence prowadzone przez wybranych inwestorów.

Spotkania kadry zarządzającej z przedstawicielami inwestorów biorącymi udział w badaniu due diligence.

Sesja pytań i odpowiedzi.

4. Negocjacje i finalizacja procesu pozyskania inwestora

4. Negocjacje i finalizacja procesu pozyskania inwestora

Otrzymanie i analiza ofert wiążących od inwestorów.

Wybór preferowanego inwestora.

Podpisanie dokumentacji transakcyjnej (PSPA + SHA).

Zamknięcie transakcji pozyskania inwestora.

Faza posprzedażowa, np. rozliczenie tzw. earn-out.

Icon

Poznaj rolę oraz znaczenie memorandum informacyjnego w procesie pozyskiwania inwestora dla Twojej firmy

Memorandum informacyjne w procesie sprzedaży firmy

Rola doradcy transakcyjnego w procesie pozyskiwania inwestora dla przedsiębiorstwa

Cytat

Nasze działania skoncentrowane są na głównym celu procesu, czyli pozyskaniu dla przedsiębiorstwa takiego partnera biznesowego, który będzie spełniać oczekiwania określone wspólnie z klientem.

dr Piotr Stobiecki - Prezes Zarządu CMT Advisory

Dowiedz się więcej na temat działań podejmowanych przez doradcę M&A w procesie pozyskiwania inwestora:

Rola doradcy M&A w procesie transakcyjnym

Efekty i korzyści z działań podejmowanych przez doradcę w procesie pozyskania inwestora

Wybór odpowiedniej strategii pozyskania inwestora

Wybór odpowiedniej strategii pozyskania inwestora

Międzynarodowy zasięg w dostępie do inwestorów

Międzynarodowy zasięg w dostępie do inwestorów

Wyeksponowanie przed inwestorami nośników wartości przedsiębiorstwa

Wyeksponowanie przed inwestorami nośników wartości przedsiębiorstwa

Maksymalizacja ceny sprzedaży

Maksymalizacja ceny sprzedaży

Minimalizacja ryzyka i bezpieczeństwo transakcji, ochrona danych wrażliwych

Minimalizacja ryzyka i bezpieczeństwo transakcji, ochrona danych wrażliwych

Zadbanie o interesy pozatransakcyjne np. pracowników firmy

Zadbanie o interesy pozatransakcyjne np. pracowników firmy

Jeden z największych zespołów M&A w Polsce

dr Piotr Stobiecki
dr Piotr Stobiecki

Nadzoruje zespół, który odpowiada za realizację procesów transakcyjnych M&A ze szczególnym naciskiem na projekty dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów. Zapewnia również wsparcie w obszarze nadzoru właścicielskiego.

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca akademicki w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współzałożyciel i Prezes CMT Advisory. Pełni funkcje członka rad nadzorczych w licznych spółkach kapitałowych.

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego oraz transakcjach M&A - ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania.

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

dr Dariusz Zawadka
dr Dariusz Zawadka

Odpowiada za nadzór i realizację projektów dotyczących transakcji fuzji i przejęć, w tym doradztwa na rzecz strony sprzedającej oraz kupującej. Specjalizuje się również w obszarach wykupów właścicielskich oraz wycen spółek i modelowaniu finansowym.

Doktor nauk o finansach przez lata związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym w latach 2013-2021 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Kształcił się również na Harvard University oraz London School of Economics. Makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami dotyczącymi doradztwa inwestycyjnego. Wykładał w Szkole Giełdowej organizowanej przez GPW S.A.

Paweł Łągwa
Paweł Łągwa

Realizuje procesy transakcyjne M&A, w których zapewnia doradztwo zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących. Specjalizuje się w pozyskiwaniu inwestorów, negocjacjach oraz corporate finace. W obszarze jego aktywności znajdują się również projekty związane z wycenami spółek i aktywów oraz wykupem wspólników.

Z branżą doradczą związany już od czasu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie – Partner CMT Advisory, a także członek rady nadzorczej w Decomonkey Sp. z o.o. oraz STX Next Sp. z o.o.

dr Przemysław Grobelny, CFA
dr Przemysław Grobelny, CFA

Odpowiada za obszar finansów przedsiębiorstw, współpracę z instytucjami finansowymi oraz transakcje fuzji i przejęć. Wspiera przedsiębiorców w planowaniu finansowym, ustalaniu wartości rynkowych kluczowych aktywów oraz wdrażaniu systemów nadzorczych i planów naprawczych. Do obszarów jego aktywności należy również sporządzanie opinii eksperckich na potrzeby sporów sądowych i arbitrażowych oraz doradztwo finansowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Z branżą doradztwa finansowego związany od ponad dziesięciu lat. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (na specjalnościach Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami oraz Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa) oraz na Athens University of Economics and Business. Doktor nauk o finansach od 2018 roku oraz posiadacz prestiżowego, międzynarodowego tytułu zawodowego biegłego analityka finansowego – CFA (Chartered Financial Analyst).

Maciej Zając
Maciej Zając

Partner CMT Advisory, który nadzoruje i realizuje projekty z obszarów transakcji M&A jako doradca strony sprzedającej lub kupującej. Zapewnia również wsparcie w ramach doradztwa gospodarczego oraz restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, w tym podczas postępowań układowych oraz sanacyjnych.

Kompetencje związane z branżą doradczą zdobywa od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W międzyczasie ukończył studia doktoranckie w ramach Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na tej samej uczelni.

Marta Latoń (Pszczółkowska)
Marta Latoń (Pszczółkowska)

Odpowiada za realizację projektów transakcyjnych M&A, w tym doradztwo w procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych na rynku prywatnym (transakcje nabywania oraz sprzedaży przedsiębiorstw). W obszarze jej działalności znajdują się również wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych, m.in. wyceny znaków towarowych, a także wyceny instrumentów dłużnych (obligacji).

Od czasów studenckich związana z branżą doradczą oraz CMT Advisory. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Aktualnie przygotowuje się do ostatniego etapu egzaminu uprawniającego do posługiwania się prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

Karolina Kawka
Karolina Kawka

Zapewnia wsparcie w obszarach modelowania finansowego, budżetowania oraz sporządzania wycen przedsiębiorstw i składników ich majątku. Realizuje również projekty dotyczące transakcji M&A, przygotowywania opinii na potrzeby sporów gospodarczych, wykonywania testów na utratę wartości aktywów oraz nadzoru właścicielskiego.

Z branżą doradczą związana od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

dr Mateusz Mikutowski
dr Mateusz Mikutowski

Wspiera przedsiębiorców w realizacji procesów transakcyjnych M&A po stronie nabywcy lub sprzedawcy.

W obszarze jego działań znajdują się także wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny portfeli wierzytelności oraz tworzenie modeli finansowych.

W branży doradczej praktykę zdobywa od czasów studenckich. Doktor Nauk Społecznych w Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michał Malarski
Michał Malarski

Zapewnia wsparcie w obszarach transakcji M&A, wycen przedsiębiorstw i składników ich majątków oraz w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego. Realizuje projekty dotyczące transakcji sprzedaży oraz kupna przedsiębiorstw, wycen oraz sporządzania specjalistycznych opinii ekonomicznych. Menedżer w zespole odpowiedzialnym m.in. za procesy M&A oraz postępowania restrukturyzacyjne.

W CMT Advisory od czasu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie uzyskał wykształcenie na kierunku o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Obecnie przygotowuje się do III etapu egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).

Jakub Multański
Jakub Multański

Realizuje projekty z obszaru corporate finance, gdzie dokonuje wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządza opinie ekonomiczne na potrzeby sporów gospodarczych. Jest również członkiem zespołu zajmującego się transakcjami M&A.

Z CMT Advisory związany od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

Konrad Marciniak
Konrad Marciniak

Członek zespołu Corporate Finance, który wspiera przedsiębiorców w projektach dotyczących reorganizacji struktury biznesowej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w procesach fuzji i przejęć, w tym podczas przygotowywania biznesowego due diligence na rzecz podmiotów planujących akwizycje (analiza opłacalności inwestycji).

Z branżą doradczą związany od czasu studiów. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - specjalność Bankowość oraz specjalność Zarządzanie Finansami Prywatnymi. Obecnie przygotowuje się do egzaminów zawodowych CFA (Chartered Financial Analyst).

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt