X

Sprzedaż firmy, przedsiębiorstwa

Sprzedaż firmy i znalezienie odpowiedniego nabywcy to złożony proces, który wymaga prawidłowego przygotowania oraz skutecznej realizacji. Wiemy, jakie emocje towarzyszą tego typu transakcjom. Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak istotne dla właścicieli jest przekazanie biznesu na rzecz nowego inwestora, który będzie w stanie zagwarantować kontynuację działalności i rozwój przedsiębiorstwa.

Naszym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej obsługi procesu sprzedaży firmy, w którym dążymy do wyłonienia najlepszego nabywcy spełniającego kryteria określone przez właścicieli. W naszym podejściu kierujemy się założeniem o maksymalizacji korzyści właściciela oraz minimalizacji wszelkich ryzyk, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania procesu transakcyjnego.

Cytat CMT Advisory zapewnia cenne wsparcie, na które mogę liczyć nieprzerwanie od 2010 roku. Współpracę rozpoczęliśmy wówczas od wyceny podczas przekształcenia mojej firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kilka lat później naszym największym i najbardziej złożonym projektem stał się proces M&A zakończony pozyskaniem inwestora w postaci funduszu Resource Partners.

Raphael Marcinów – Founder – Artgeist Poznaj nasze doświadczenie

Główne działania w procesie sprzedaży firmy (sprzedaż firmy krok po kroku)

W procesach sprzedaży przedsiębiorstw można wyróżnić kilka głównych etapów, które wymagają szeregu przemyślanych działań.
W prezentowanym podejściu zastosowaliśmy podział na cztery fazy. Warto mieć jednak na uwadze, że istnieje również cały szereg działań, jakie sugerujemy wykonać przedsiębiorcom jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Więcej na ten temat można znaleźć na stronach Akademii M&A.

1. Organizacja procesu transakcyjnego

1. Organizacja procesu transakcyjnego

Przygotowanie strategii sprzedaży firmy.

Analiza przedsiębiorstwa i sporządzenie modelu finansowego.

Przygotowanie materiałów do prezentacji potencjalnym inwestorom, w tym teaser i memorandum informacyjne.

2. Pozyskanie potencjalnych inwestorów - również zagranicznych dzięki przynależności do międzynarodowej sieci AICA

2. Pozyskanie potencjalnych inwestorów - również zagranicznych dzięki przynależności do międzynarodowej sieci AICA

Stworzenie listy potencjalnych inwestorów (long-list).

Wysyłka teaserów oraz zaproszeń do udziału w procesie transakcyjnym.

Zebranie podpisanych NDA od inwestorów potwierdzających wstępne zainteresowanie.

Rozesłanie memorandum informacyjnego do inwestorów, którzy podpisali NDA.

Organizacja spotkań z zainteresowanymi inwestorami.

Zebranie i analiza ofert niewiążących.

Wybór inwestorów, którzy wezmą udział w dalszej fazie procesu transakcyjnego oraz zaproszenie ich do due diligence.

3. Due diligence

3. Due diligence

Przygotowanie się do procesu due diligence, w tym zgromadzenie odpowiednich informacji i danych.

Due diligence prowadzone przez wybranych inwestorów.

Spotkania kadry zarządzającej z przedstawicielami inwestorów biorącymi udział w badaniu due diligence.

Sesja pytań i odpowiedzi.

4. Negocjacje i podpisanie umowy

4. Negocjacje i podpisanie umowy

Otrzymanie i analiza ofert wiążących.

Wybór preferowanego inwestora.

Podpisanie dokumentacji transakcyjnej (PSPA + SHA).

Zamknięcie transakcji.

Faza posprzedażowa, np. rozliczenie tzw. earn-out.

Icon

Dowiedz się, jakich doradców angażuje się zwykle w procesie sprzedaży firmy:

Sprzedaż firmy - podmioty biorące udział w procesie

Rola doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa

Cytat

Odpowiadamy za wszystkie kluczowe aspekty związane z procesem sprzedaży firmy. Nasze działania realizujemy w taki sposób, aby doprowadzić do jak najsprawniejszego zamknięcia transakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu właścicielom możliwości prowadzenia działalności operacyjnej. Dzięki takiemu podejściu proces transakcyjny nie wpływa negatywnie na firmę.

Paweł Łągwa – Partner CMT Advisory

Dowiedz się więcej na temat działań podejmowanych przez doradcę M&A w procesie sprzedaży firmy:

Rola doradcy M&A w procesie transakcyjnym

Efekty i korzyści z działań podejmowanych przez doradcę M&A w procesie sprzedaży firmy

Wybór odpowiedniej strategii sprzedaży

Wybór odpowiedniej strategii sprzedaży

Międzynarodowy zasięg w dostępie do inwestorów

Międzynarodowy zasięg w dostępie do inwestorów

Wyeksponowanie przed inwestorami nośników wartości sprzedawanej firmy

Wyeksponowanie przed inwestorami nośników wartości sprzedawanej firmy

Maksymalizacja ceny sprzedaży

Maksymalizacja ceny sprzedaży

Minimalizacja ryzyka i bezpieczeństwo transakcji, ochrona danych wrażliwych

Minimalizacja ryzyka i bezpieczeństwo transakcji, ochrona danych wrażliwych

Zadbanie o interesy pozatransakcyjne np. pracowników firmy

Zadbanie o interesy pozatransakcyjne np. pracowników firmy

Jeden z największych zespołów M&A w Polsce

dr Piotr Stobiecki
dr Piotr Stobiecki

Nadzoruje zespół, który odpowiada za realizację procesów transakcyjnych M&A ze szczególnym naciskiem na projekty dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów. Zapewnia również wsparcie w obszarze nadzoru właścicielskiego.

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca akademicki w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współzałożyciel i Prezes CMT Advisory. Pełni funkcje członka rad nadzorczych w licznych spółkach kapitałowych.

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego oraz transakcjach M&A - ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania.

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

dr Dariusz Zawadka
dr Dariusz Zawadka

Odpowiada za nadzór i realizację projektów dotyczących transakcji fuzji i przejęć, w tym doradztwa na rzecz strony sprzedającej oraz kupującej. Specjalizuje się również w obszarach wykupów właścicielskich oraz wycen spółek i modelowaniu finansowym.

Doktor nauk o finansach przez lata związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym w latach 2013-2021 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Kształcił się również na Harvard University oraz London School of Economics. Makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami dotyczącymi doradztwa inwestycyjnego. Wykładał w Szkole Giełdowej organizowanej przez GPW S.A.

Paweł Łągwa
Paweł Łągwa

Realizuje procesy transakcyjne M&A, w których zapewnia doradztwo zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących. Specjalizuje się w pozyskiwaniu inwestorów, negocjacjach oraz corporate finace. W obszarze jego aktywności znajdują się również projekty związane z wycenami spółek i aktywów oraz wykupem wspólników.

Z branżą doradczą związany już od czasu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie – Partner CMT Advisory, a także członek rady nadzorczej w Decomonkey Sp. z o.o. oraz STX Next Sp. z o.o.

dr Przemysław Grobelny, CFA
dr Przemysław Grobelny, CFA

Odpowiada za obszar finansów przedsiębiorstw, współpracę z instytucjami finansowymi oraz transakcje fuzji i przejęć. Wspiera przedsiębiorców w planowaniu finansowym, ustalaniu wartości rynkowych kluczowych aktywów oraz wdrażaniu systemów nadzorczych i planów naprawczych. Do obszarów jego aktywności należy również sporządzanie opinii eksperckich na potrzeby sporów sądowych i arbitrażowych oraz doradztwo finansowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Z branżą doradztwa finansowego związany od ponad dziesięciu lat. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (na specjalnościach Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami oraz Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa) oraz na Athens University of Economics and Business. Doktor nauk o finansach od 2018 roku oraz posiadacz prestiżowego, międzynarodowego tytułu zawodowego biegłego analityka finansowego – CFA (Chartered Financial Analyst).

Maciej Zając
Maciej Zając

Partner CMT Advisory, który nadzoruje i realizuje projekty z obszarów transakcji M&A jako doradca strony sprzedającej lub kupującej. Zapewnia również wsparcie w ramach doradztwa gospodarczego oraz restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, w tym podczas postępowań układowych oraz sanacyjnych.

Kompetencje związane z branżą doradczą zdobywa od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W międzyczasie ukończył studia doktoranckie w ramach Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na tej samej uczelni.

Marta Latoń (Pszczółkowska)
Marta Latoń (Pszczółkowska)

Odpowiada za realizację projektów transakcyjnych M&A, w tym doradztwo w procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych na rynku prywatnym (transakcje nabywania oraz sprzedaży przedsiębiorstw). W obszarze jej działalności znajdują się również wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych, m.in. wyceny znaków towarowych, a także wyceny instrumentów dłużnych (obligacji).

Od czasów studenckich związana z branżą doradczą oraz CMT Advisory. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Aktualnie przygotowuje się do ostatniego etapu egzaminu uprawniającego do posługiwania się prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

Karolina Kawka
Karolina Kawka

Zapewnia wsparcie w obszarach modelowania finansowego, budżetowania oraz sporządzania wycen przedsiębiorstw i składników ich majątku. Realizuje również projekty dotyczące transakcji M&A, przygotowywania opinii na potrzeby sporów gospodarczych, wykonywania testów na utratę wartości aktywów oraz nadzoru właścicielskiego.

Z branżą doradczą związana od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

dr Mateusz Mikutowski
dr Mateusz Mikutowski

Wspiera przedsiębiorców w realizacji procesów transakcyjnych M&A po stronie nabywcy lub sprzedawcy.

W obszarze jego działań znajdują się także wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny portfeli wierzytelności oraz tworzenie modeli finansowych.

W branży doradczej praktykę zdobywa od czasów studenckich. Doktor Nauk Społecznych w Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michał Malarski
Michał Malarski

Zapewnia wsparcie w obszarach transakcji M&A, wycen przedsiębiorstw i składników ich majątków oraz w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego. Realizuje projekty dotyczące transakcji sprzedaży oraz kupna przedsiębiorstw, wycen oraz sporządzania specjalistycznych opinii ekonomicznych. Menedżer w zespole odpowiedzialnym m.in. za procesy M&A oraz postępowania restrukturyzacyjne.

W CMT Advisory od czasu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie uzyskał wykształcenie na kierunku o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Obecnie przygotowuje się do III etapu egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).

Jakub Multański
Jakub Multański

Realizuje projekty z obszaru corporate finance, gdzie dokonuje wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządza opinie ekonomiczne na potrzeby sporów gospodarczych. Jest również członkiem zespołu zajmującego się transakcjami M&A.

Z CMT Advisory związany od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

Konrad Marciniak
Konrad Marciniak

Członek zespołu Corporate Finance, który wspiera przedsiębiorców w projektach dotyczących reorganizacji struktury biznesowej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w procesach fuzji i przejęć, w tym podczas przygotowywania biznesowego due diligence na rzecz podmiotów planujących akwizycje (analiza opłacalności inwestycji).

Z branżą doradczą związany od czasu studiów. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - specjalność Bankowość oraz specjalność Zarządzanie Finansami Prywatnymi. Obecnie przygotowuje się do egzaminów zawodowych CFA (Chartered Financial Analyst).

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt