X

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Dynamiczne otoczenie przedsiębiorstwa powoduje, iż na różnych etapach jego rozwoju może pojawić się potrzeba zwiększonego finansowania biznesu.

Zarówno w przypadku wyczerpania możliwości finansowania kredytem inwestycyjnym, jak i przy realizacji kapitałochłonnych przedsięwzięć, proponujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu inwestora.

W przypadku chęci sprzedaży przedsiębiorstwa, oferujemy Państwu kompleksową obsługę procesu zmierzającego do wyłonienia nabywcy spełniającego określone kryteria. Wiemy, jak istotne jest przekazanie biznesu nowemu właścicielowi, który zapewni kontynuację działalności i dalszy jego rozwój.

Inwestor zewnętrzny może stanowić wartą rozważenia alternatywę wśród metod pozyskania kapitału, nierzadko wnosząc do spółki również cenne wartości dodane. Jako firma doradcza pomagamy przedsiębiorcom pozyskać wiarygodnego inwestora finansowego lub strategicznego.

OKREŚLENIE WARTOŚCI SPÓŁKI NA POTRZEBY ROZMÓW Z INWESTORAMI

Sprzedaż przedsiębiorstwa bądź pozyskanie inwestora łączy się z potrzebą przygotowania jego wiarygodnej wyceny. Analiza wartości przedsiębiorstwa pozwala na określenie realnej ceny, jaką byłby skłonny zapłacić za nie inwestor przystępujący do procesu transakcyjnego. Oszacowanie wartości firmy stanowi jednocześnie punkt wyjścia do negocjacji ze stroną zainteresowaną nabyciem.

Znajomość wartości przedsiębiorstwa oszacowanej z zachowaniem szeroko stosowanych standardów w zakresie metod wyceny jest elementem niezbędnym do uzyskania wymiernych korzyści ze sprzedaży.

Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa zwiększa prawdopodobieństwo dojścia transakcji do skutku, pozwalając na określenie oczekiwań dotyczących ceny na realistycznym poziomie.

Istotnym aspektem w przygotowaniu wyceny jest uwzględnienie transakcji dokonywanych w ramach branży, w której działa przedsiębiorstwo. Pozwala to określić jak wyceniane są podobne firmy i jaką cenę są skłonni zapłacić inwestorzy za przedsiębiorstwo o zbliżonych parametrach. Przy przygotowaniu wyceny spółki istotne jest także uwzględnienie sytuacji branży, decydującej o atrakcyjności danego przedsiębiorstwa z punktu widzenia inwestorów.

 

WSPARCIE PODCZAS NEGOCJACJI I FINALIZACJI TRANSAKCJI

Znalezienie inwestora i ustalenie kluczowych warunków biznesowych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji, nie oznacza jednak jej zakończenia.

Potencjalny nabywca będzie chciał przeprowadzić badanie due diligence celem zweryfikowania przedstawionej mu sytuacji przedsiębiorstwa i identyfikacji potencjalnych ryzyk, które mogą być nierozerwalnie związane z przeprowadzeniem transakcji. Istotne na tym etapie jest sprawne przygotowanie i obsłużenie badania, gdyż jego rezultat będzie rzutował na dalsze rozmowy w trakcie procesu transakcyjnego. Po zakończeniu due diligence sprzedający otrzymuje potwierdzenie złożonej oferty.

Zwieńczeniem procesu transakcyjnego jest ustalenie wszystkich aspektów biznesowych pomiędzy stronami, a następnie odzwierciedlenie ich w zapisach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. CMT Advisory wspólnie z kancelarią prawną reprezentującą interesy właściciela przedsiębiorstwa jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę ostatniego etapu transakcji, tak aby proces sprawnie i efektywnie dobiegł pomyślnego zakończenia.

Osoby odpowiedzialne za przebieg procesu sprzedaży

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

tel.: 61 855 30 10
mail: biuro@cmt-advisory.pl