X

Sprzedaż firmy, przedsiębiorstwa

Wiemy, jak istotne jest przekazanie biznesu na rzecz nowego właściciela, który zagwarantuje kontynuację działalności i rozwój przedsiębiorstwa. W przypadku sprzedaży firmy zapewniamy kompleksową obsługę procesu transakcyjnego, który zmierza do wyłonienia takiego nabywcy, który będzie spełniać określone kryteria. Dążymy przy tym do maksymalizacji korzyści oraz minimalizacji ryzyka u sprzedającego.

 

Główne działania w procesie sprzedaży firmy

W procesach sprzedaży przedsiębiorstw wyróżnić można kilka głównych etapów, które wymagają szeregu przemyślanych działań.

 1. Organizacja procesu transakcyjnego
  • Przygotowanie strategii sprzedaży firmy
  • Analiza przedsiębiorstwa i sporządzenie modelu finansowego
  • Przygotowanie materiałów procesowych, w tym teaser i memorandum inwestycyjne
 2. Pozyskiwanie potencjalnych inwestorów
  • Stworzenie listy potencjalnych inwestorów
  • Wysyłka teaserów oraz zaproszeń do udziału w procesie transakcyjnym
  • Zebranie podpisanych NDA od inwestorów potwierdzających wstępne zainteresowanie kupnem. Rozesłanie do nich memorandum inwestycyjnego
  • Organizacja spotkań z zainteresowanymi inwestorami
  • Otrzymanie i analiza ofert niewiążących
  • Wybór inwestorów, którzy wezmą udział w dalszej fazie procesu oraz zaproszenie ich do badania due diligence
 3. Due diligence
  • Wybór i przygotowanie infrastruktury Virtual Data Room (VDR)
  • Due diligence prowadzone przez wybranych inwestorów
  • Spotkania kadry zarządzającej z przedstawicielami inwestorów biorącymi udział w badaniu due diligence
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Ostateczne due diligence wybranych inwestorów
 4. Negocjacje i podpisanie umowy
  • Otrzymanie i analiza ofert wiążących
  • Wybór preferowanego inwestora
  • Podpisanie umowy sprzedaży, w tym: negocjacje, ustalenie szczegółowych warunków transakcji
  • Zamknięcie transakcji
  • Faza posprzedażowa

Rola doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży firmy – wybrane zagadnienia

Koordynacja całego procesu, w tym opieka doradcy nad wymienionymi niżej zagadnieniami, pozwala Klientom skupić się na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Wciąż mogą budować wartość firmy, co bezpośrednio wpływa na jej ostateczną wycenę.

 • Ustalenie oczekiwanych kluczowych warunków transakcji
 • Analiza i weryfikacja listu intencyjnego i ocena kluczowych założeń transakcji przedstawionych przez inwestora
 • Negocjowanie listu intencyjnego
 • Organizacja due diligence
 • Spotkania i rozmowy odnośnie wniosków z due diligence
 • Mitygowanie dealbreaker’ów
 • Dbałość o najkorzystniejszą dla klienta wartość EBITDA oraz identyfikacja zdarzeń jednorazowych, które wpływają pozytywnie na EBITDA
 • Ochrona danych wrażliwych
 • Negocjowanie aspektów transakcyjnych
 • Identyfikacja niebezpiecznych oczekiwań i zapisów umownych
 • Udział w tworzeniu i negocjowaniu umowy transakcyjnej
 • Bieżące wsparcie prawników biorących udział w procesie
 • Zarządzanie projektem transakcyjnym, bieżące wsparcie i doradztwo w procesie
 • Pełne przejęcie kontaktu z inwestorem i doradcami Klienta (zalecane) i pełnienie roli lidera projektu
 • Bieżące konsultacje

Efekty i korzyści z działań podejmowanych przez doradcę transakcyjnego w procesie sprzedaży firmy

 • Wybór odpowiedniej strategii sprzedaży
 • Maksymalizacja ceny sprzedaży
 • Minimalizacja ryzyka – udział w negocjacjach i tworzeniu umowy sprzedaży
 • Więcej czasu dla Klienta na budowanie wartości firmy
 • Międzynarodowy zasięg w dostępie do inwestorów
 • Ochrona danych wrażliwych

CMT Advisory jako doradca w procesie sprzedaży firmy

1.

W ciągu dwóch ostatnich lat znaleźliśmy się w gronie najaktywniejszych doradców M&A wyróżnionych przez analityków portalu Mergermarket.

2.

Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia doradców transakcyjnych AICA (Alliance of International Corporate Advisors).

3.

Współpracujemy z funduszami inwestycyjnymi, inwestorami prywatnymi, domami maklerskimi, audytorami, kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz ekspertami branżowymi.

4.

Naszą domeną jest współpraca z firmami rodzinnymi, poprzez m.in. wspieranie inicjatyw Instytutu Biznesu Rodzinnego.

5.

Zapewniamy:

 • pełną poufność,
 • utytułowany zespół projektowy,
 • bliską relację z klientem.

6.

Łączymy wiedzę akademicką z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, pracą w różnorodnych firmach i branżach.

Osoby odpowiedzialne za przebieg procesu sprzedaży

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl