X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Pozyskiwanie inwestorów przy sprzedaży firmy. Jak odsłaniać karty przed inwestorem?

21 lutego 2024

W szybko ewoluującym świecie biznesu, pozyskiwanie inwestora stało się nieodłącznym elementem rozwoju wielu przedsiębiorstw. Jednak zanim inwestor zdecyduje się zainwestować swoje środki, chce jak najlepiej poznać firmę, w którą ma zamiar zainwestować. Tu pojawia się pytanie: jak wiele informacji o swojej działalności powinien ujawnić przedsiębiorca? Z jednej strony, transparentność i otwartość mogą zwiększyć zaufanie i przekonać inwestora do transakcji, z drugiej – nadmierna otwartość może narazić firmę na straty, zwłaszcza jeśli ostatecznie do transakcji nie dojdzie. Dlatego stopniowe i kontrolowane udostępnianie informacji, zabezpieczone umową o poufności (NDA), wydaje się być złotym środkiem dla tak wrażliwego procesu jakim jest sprzedaż firmy.

Blef czy otwarta gra? Zarządzanie informacjami w procesie pozyskiwania inwestora.

W całym procesie udostępniania informacji inwestorowi istnieje naturalna asymetria informacji pomiędzy stronami. Każda firma posiada szereg danych wrażliwych, które nie powinny bez potrzeby wyciekać do inwestora. Jednocześnie inwestor musi uzyskać wystarczający pakiet wiedzy, który pozwoli mu nie tylko poznać podmiot, ale także dokonać jego właściwej wyceny stanowiącej podstawę ceny transakcyjnej w oparciu o ocenę efektów synergii i potencjału biznesowego przedsiębiorstwa. W związku z tym istotne jest, aby sprzedający wraz z doradcą odpowiednio zarządzali danymi, zwłaszcza tymi najbardziej wrażliwymi. Ważne, aby dane wrażliwe były udostępniane dopiero na późniejszych etapach transakcji. Takie podejście wynika z praktycznej zasady ostrożności, ponieważ każda transakcja, choć pełna potencjału, niesie ze sobą pewien stopień niepewności, a im wcześniejszy jej etap, tym większe prawdopodobieństwo, że finalna umowa może nie dojść do skutku. Dodatkowo, taktyka polegająca na stopniowym udostępnianiu informacji minimalizuje liczbę odbiorców, zabezpieczając interesy firmy przed niepożądanym wyciekiem informacji do takich grup, jak kontrahenci, pracownicy czy dostawcy.

Pierwsze rozdanie. Rola Teasera w procesie M&A.

Pierwszym krokiem ujawniania danych w procesie M&A jest stworzenie i zaprezentowanie teasera, czyli krótkiego dokumentu, który prezentuje firmę w sposób przyciągający uwagę, lecz bez ujawniania zbyt wielu szczegółów. Ten dokument zawiera ogólne informacje o profilu działalności, rynku, na którym firma działa oraz jej modelu biznesowym, a także podstawowe dane i prognozy finansowe. Jest to swoista zachęta dla inwestora, mająca na celu wzbudzenie zainteresowania, ale jednocześnie chroniąca kluczowe informacje przed przedwczesnym ujawnieniem. Teaser stanowi fundament do dalszych rozmów, pozwalając inwestorowi na pierwsze zapoznanie się z firmą i jej potencjałem, nie odkrywając przy tym wszystkich kart. Starannie przygotowany, może skutecznie zbudować ciekawość i przekonać do dalszych etapów negocjacji. W kontekście zachowania poufności danych biznesowych, teaser jest narzędziem, które pozwala na kontrolowane udostępnianie informacji, zapewniając jednocześnie ochronę strategicznych interesów firmy.

Zasady gry. NDA i wzmacnianie bezpieczeństwa informacji w procesie M&A.

Zaraz po skutecznym zainteresowaniu inwestora przy użyciu teasera, inicjowany jest proces podpisania umowy o poufności, znanej jako NDA (Non-Disclosure Agreement). Jest to kluczowy krok w procesie udostępniania szczegółowych informacji o firmie. Umowa NDA zapewnia ochronę poufnych danych przedsiębiorstwa, jednocześnie umożliwiając przedsiębiorcy bezpieczne przekazywanie bardziej szczegółowych informacji o swojej działalności. To moment, w którym firmy mogą zacząć dzielić się bardziej wrażliwymi danymi, takimi jak szczegółowe analizy finansowe, plany rozwoju czy strategie rynkowe, będąc pewnymi, że te informacje pozostaną chronione. Podpisanie NDA to sygnał dla obu stron, że negocjacje wkraczają w bardziej zaawansowaną fazę i są traktowane poważnie, jednocześnie budując podstawę do wzajemnego zaufania i dalszej otwartej komunikacji.

Odkrywanie kolejnych kart. Prezentacja Memorandum Informacyjnego.

Następnie proces udostępniania informacji wkracza w kolejną fazę: przedstawienie memorandum informacyjnego. Ten dokument jest bardziej szczegółowy i obejmuje kluczowe aspekty działalności firmy. Zawiera on prognozy finansowe, opis procesów biznesowych, portfolio produktowe, informacje o zespole zarządzającym oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W tym momencie przedsiębiorca musi wyważyć między potrzebą ujawnienia wystarczających informacji, aby przekonać inwestora do wartości i potencjału firmy, a koniecznością ochrony wrażliwych danych, które mogą wpłynąć na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. W trosce o zabezpieczenie przyszłości firmy, dane wrażliwe są często anonimizowane (np. nazwy klientów, struktura sprzedaży etc.), co pozwala na udostępnienie istotnych informacji bez naruszania bezpieczeństwa i poufności. Memorandum informacyjne jest więc narzędziem, które pozwala na głębsze zanurzenie inwestora w realia i możliwości firmy, jednocześnie utrzymując odpowiedni poziom poufności i bezpieczeństwa informacji.

Finałowa rozgrywka. Osobiste spotkania inwestorów i właścicieli firm.

Po zaprezentowaniu memorandum informacyjnego, przedsiębiorca przechodzi do kolejnego etapu komunikacji z inwestorem, który nabiera bardziej interaktywnej formy bezpośrednich spotkań. Te sesje dają możliwość prezentacji firmy w sposób bardziej bezpośredni i angażujący, przybierając często formę warsztatów, gdzie inwestor może nie tylko słuchać, ale również aktywnie uczestniczyć w dyskusji, zadawać pytania i wchodzić w interakcję z kluczowymi członkami zespołu. Dzięki temu inwestor ma okazję na głębsze zrozumienie nie tylko samej działalności firmy, ale również jej filozofii, wartości i kultury organizacyjnej. Jest to czas, gdy firma może zaprezentować swoje unikalne cechy, innowacje, zespół i sposób zarządzania, co może znacząco wpłynąć na decyzję inwestycyjną.

Karty na stół. Badanie due diligence.

Warto przy tym pamiętać, że inwestorzy są bardzo dociekliwi i ich decyzja o wydatkowaniu znacznych sum, sięgających dziesiątek, a nawet setek milionów złotych na zakup udziałów w przedsiębiorstwie, wymaga od nich niezwykle wnikliwej oceny spółki. Inwestorzy chcą być absolutnie pewni, że ich kapitał zostanie zainwestowany mądrze, co oznacza konieczność dogłębnego zrozumienia każdego aspektu działalności firmy. W tym kontekście, spotkania i warsztaty stają się nie tylko okazją do prezentacji firmy, ale także przestrzenią do dokładnego zbadania i odpowiedzenia na wszelkie pytania i wątpliwości inwestorów. Jest to czas, kiedy firma musi być przygotowana na szczegółowe i czasami trudne pytania, jednocześnie utrzymując transparentność i otwartość, co jest kluczowe dla zbudowania zaufania i przekonania inwestorów do wartości i potencjału przedsiębiorstwa.

Ostatnim, a zarazem jednym z najważniejszych etapów ujawniania danych w procesie pozyskiwania inwestora, jest due diligence. To gruntowna analiza przeprowadzana przez inwestora, mająca na celu dogłębne zbadanie wszystkich aspektów działalności firmy. W tym czasie inwestor dokładnie sprawdza aspekty finansowe, prawne, podatkowe, biznesowe, technologiczne czy środowiskowe. Przygotowanie firmy do procesu due diligence wymaga szczególnej uwagi i staranności, gdyż jakiekolwiek nieścisłości czy błędy mogą mieć znaczący wpływ na decyzję inwestycyjną.

Podczas due diligence inwestorzy dokładnie analizują każdy element działalności firmy, poszukując potencjalnych ryzyk i niepewności. Jest to dla nich moment odkrywania rzeczywistego stanu przedsiębiorstwa, co pozwala zrozumieć wszelkie związane z inwestycją zagrożenia. Jeśli w trakcie tego procesu ujawnią się jakiekolwiek problemy, inwestor może chcieć to uwzględnić w finalnej cenie lub w dokumentacji transakcyjnej, na przykład w zakresie odpowiedzialności właścicieli. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby firma prezentowała pełną transparentność, umożliwiając inwestorowi realistyczną ocenę i minimalizując przyszłe ryzyka.

Podczas due diligence następuje przepływ rzeczywistej dokumentacji firmy. Chociaż najważniejsze dane, takie jak nazwy kontrahentów, dane pracowników, receptury czy know-how są często nadal anonimizowane, audyt ten wchodzi w bardzo szczegółowe obszary działalności firmy. Jest to zdecydowanie bardziej dogłębny proces niż wcześniejsze etapy, wymagający ujawnienia znacznie większej ilości informacji. To ostateczny test solidności i wiarygodności przedsiębiorstwa, który może zadecydować o pomyślności całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zarówno przedsiębiorca, jak i jego zespół, muszą być przygotowani na udzielenie szczegółowych odpowiedzi na pytania inwestora i prezentację wszelkich niezbędnych dowodów, które potwierdzą wiarygodność firmy. Due diligence to nie tylko sprawdzian dla przedsiębiorstwa, ale także okazja do wykazania się profesjonalizmem i otwartością, co może znacząco wpłynąć na pozytywne zakończenie procesu inwestycyjnego.

Rezultat win-win. Sprawna współpraca kluczem do sukcesu.

Podsumowując, komunikacja i budowanie zaufania w całym procesie pozyskiwania inwestycji są jak strategiczne odsłanianie kart w grze, gdzie każda decyzja ma kluczowe znaczenie. Budowanie trwałych relacji z inwestorami poprzez otwartą i uczciwą komunikację to nieodłączny element tej gry. Inwestorzy rozumieją, że pełne poznanie firmy w krótkim czasie jest trudne, dlatego wysoko cenią transparentność i rzetelność przekazywanych informacji. Przedsiębiorcy muszą być gotowi nie tylko na odpowiedzi na różne pytania, ale i na aktywne informowanie o wszelkich ryzykach czy problemach. Taka postawa w komunikacji to fundament budowania długofalowych, opartych na zaufaniu relacji.

Właściciele firm często obawiają się przedwczesnego ujawniania zbyt wielu informacji, ponieważ mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na ich biznes, zwłaszcza jeśli ostatecznie transakcja nie zostanie sfinalizowana. Ta obawa jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż do momentu oficjalnego zamknięcia transakcji istnieje zawsze ryzyko, że może ona nie dojść do skutku. Właśnie dlatego proces udostępniania informacji inwestorom jest złożoną rozgrywką karcianą, w której ważne jest, kiedy i jakie informacje ujawnić. Każda karta ma swoją wartość i odpowiedni czas, by ją odkryć. Staranne zarządzanie tym procesem nie tylko chroni firmę, ale również znacząco zwiększa jej szanse na pozyskanie cennego kapitału. Zrównoważone podejście, łączące przemyślaną strategię z umiejętnością komunikacji, może znacząco przyczynić się do sukcesu firmy i jej stabilnego rozwoju w przyszłości.

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: