X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Akwizycja spółki – czym cechują się przedsiębiorstwa atrakcyjne dla inwestorów?

28 maja 2021

Podmioty, które interesują się inwestycją strategiczną w przedsiębiorstwo bądź akwizycją spółki, szczególną uwagę zwracają na określone atrybuty spółek funkcjonujących we współczesnych realiach gospodarczych. Poniżej prezentujemy przykładową listę cech, która może charakteryzować przedsiębiorstwa atrakcyjne dla inwestorów.

  • Wyróżniający się model biznesowy, dzięki któremu przedsiębiorstwo osiąga istotną przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami na rynku;
  • Możliwa skalowalność biznesu – cechy przedsiębiorstw posiadających potencjał skalowalności biznesu na rynki międzynarodowe to przede wszystkim wysoka rentowność prowadzonej działalności, stabilny wzrost, relatywnie szybka konwersja działań w obszarze operacyjnym na przepływy pieniężne oraz niska kapitałochłonność działalności;
  • Odpowiednia skala działalności w postaci wielkości przychodów oraz poziomu EBITDA, generowanie dodatnich przepływów pieniężnych dla właścicieli – inwestorzy bardzo często są zainteresowani akwizycją spółek, które są dobrze rozwinięte, przy jednoczesnym potencjale do dalszego rozwoju (inwestorzy płacą za możliwość uczestniczenia w przyszłym rozwoju przedsiębiorstwa);
  • Kompetentna i doświadczona kadra pracownicza oraz odpowiednia struktura organizacyjna objawiająca się brakiem uzależnienia prowadzonej działalności gospodarczej od właścicieli firmy i jej zarządu (odpowiednie delegowanie zadań na kompetentnych pracowników);
  • Własne, unikalne i innowacyjne rozwiązania (duże przedsiębiorstwa preferują przejmować gotowe rozwiązania niż tworzyć je od podstaw) oraz rozbudowana baza klientów umożliwiająca nabycie udziałów w rynku;
  • Brak uzależnienia działalności gospodarczej od jednego dostawcy lub odbiorcy – eliminacja wąskich gardeł;
  • Efektywne gospodarowanie majątkiem, optymalizacja rotacji kapitału obrotowego netto, oraz relatywnie niski poziom zadłużenia;
  • Motywacja właścicieli i kadry do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa;
  • Odporność biznesu na zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym jak np. epidemia COVID-19 – model biznesowy takich przedsiębiorstw umożliwia w znacznym stopniu na antycypowanie negatywnych konsekwencji zdarzeń nadzwyczajnych, dzięki czemu „core” działalność nie zostaje zaburzona lub w istotny sposób ograniczona.

Powyższe zagadnienia oczywiście nie wyczerpują katalogu cech przedsiębiorstw, które sprawiają, że dany podmiot może stać się atrakcyjnym przedmiotem kupna. Inwestorzy, zarówno branżowi, jak i finansowi, podczas akwizycji spółki zwracają szczególną uwagę na odpowiednie ułożenie (ustrukturyzowanie) działalności przedsiębiorstwa objawiające się zminimalizowaniem lub co najmniej istotnym ograniczeniem ryzyk w postaci ryzyka prawnego, podatkowego lub finansowego.

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt