X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Vendor Due Diligence

16 sierpnia 2021

Planując sprzedaż przedsiębiorstwa jego właściciele powinni dokonać oceny stanu faktycznego, a tym samym przeanalizować wszystkie czynniki sukcesu i nośniki wartości przedsiębiorstwa, które będą stanowiły argumenty za potencjalnie wyższą ceną transakcyjną. Właściciele muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem w różnych obszarach już na etapie ich identyfikacji. Ryzyka związane z transakcją są szczególnie weryfikowane przez inwestora i mogą one spowodować obniżenie ceny lub przerzucenie odpowiedzialności na sprzedającego, a w ostateczności doprowadzić do odstąpienia od transakcji przez inwestora.

To właśnie zidentyfikowane (nadmierne) ryzyka, których potencjalny inwestor nie może zaakceptować, lub jego oczekiwania w zakresie obniżenia ceny transakcyjnej z tego tytułu oraz obszary problemowe zidentyfikowane w trakcie badania due diligence są najczęstszymi powodami niepowodzenia transakcji.

Cel badania Vendor Due Diligence

W celu jak najlepszego przygotowania się do procesu sprzedaży przedsiębiorstwa i umocnienia swojej pozycji negocjacyjnej właściciele, jeszcze przed jego rozpoczęciem transakcji, mogą skorzystać z usługi Vendor Due Diligence.

Vendor Due Diligence dotyczy tych samych obszarów, które będą analizowane przez potencjalnego nabywcę w trakcie badania due diligence, jednakże różni je cel badania.

Vendor Due Diligence jest badaniem określonych obszarów przedsiębiorstwa (finansowych, podatkowych, prawnych, organizacyjnych, HR, IT etc.) przeprowadzonym na zlecenie sprzedającego przez niezależnego doradcę. Celem takiego badania jest identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka przedsiębiorstwa mogących stanowić zagrożenie dla powodzenia procesu sprzedaży przedsiębiorstwa oraz mających wpływ na finalną wycenę przedsiębiorstwa.

Dzięki przeprowadzonemu badaniu Vendor Due Diligence właściciele, jeszcze przed przystąpieniem do procesu transakcyjnego, mają szansę na poprawienie funkcjonowania niektórych obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz ograniczenie zidentyfikowanego ryzyka działalności, a tym samym na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa (ceny transakcyjnej).

 

Korzyści z przeprowadzenia Vendor Due Diligence dla sprzedającego

 

Wśród korzyści z przeprowadzanie Vendor Due Diligence wymienić można kwestie takie jak:

  • identyfikacja problemów i czynników ryzyka (we wszystkich badanych obszarach działalności), które mogłyby wpłynąć na wycenę przedsiębiorstwa przed przystąpieniem do procesu transakcyjnego,
  • możliwość poprawy nieefektywnych obszarów przedsiębiorstwa i ograniczenie ryzyka poszczególnych obszarów działalności przed przystąpieniem do procesu sprzedaży, a tym samym zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i w konsekwencji finalnej ceny transakcyjnej,
  • zwiększenie kontroli właścicieli nad procesem transakcyjnym oraz potwierdzenie rzeczywistych wyników finansowych, a także pozostałych informacji o charakterze prawnym i podatkowym, a tym samym potwierdzenie oczekiwań cenowych właścicieli,
  • pomoc właścicielom w identyfikacji nośników wartości przedsiębiorstwa oraz jego przewag konkurencyjnych,
  • wcześniejsze usystematyzowanie i przeanalizowanie przez niezależnych doradców danych o charakterze finansowym, prawnym oraz podatkowym, wpływających na przyspieszenie finalizacji procesu transakcyjnego,
  • zwiększenie kontroli nad danymi wrażliwymi ujawnianymi potencjalnym inwestorom w trakcie procesu transakcyjnego,
  • optymalizacja strategii sprzedaży przedsiębiorstwa przed przystąpieniem do procesu transakcyjnego,
  • minimalizacja ryzyka niepowodzenia procesu sprzedaży przedsiębiorstwa.

Vendor Due Diligence z reguły przeprowadza się przed wysłaniem zaproszeń do inwestorów. W ten sposób daje się właścicielom szansę na poprawę niektórych obszarów przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem finalnego badania due diligence przeprowadzanego przez potencjalnych inwestorów.

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: