X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Sprzedaż firmy – podmioty biorące udział w procesie

17 sierpnia 2021

Sprzedaż firmy wymaga od strony sprzedającej pełnego udziału na każdym etapie procesu transakcyjnego. Samo zaangażowanie właścicieli może jednak nie wystarczyć. Należy również zadbać, aby właściciele i kluczowi pracownicy mieli czas na kontynuację rozwoju działalności, a tym samym ciągłe zwiększanie wartości przedsiębiorstwa.

Ponieważ brak doświadczenia w zakresie działań M&A może skutkować nawet doprowadzeniem do zerwania rozmów transakcyjnych, właściciele firm z reguły korzystają z usług doradców. Prowadzą oni cały proces oraz wspierają właścicieli na wszystkich etapach sprzedaży przedsiębiorstwa.

Rolą doradcy transakcyjnego jest wypracowanie jak najwyższej ceny transakcyjnej, najkorzystniejszych warunków transakcji i płatności dla właścicieli oraz pomoc w dobraniu odpowiedniej strategii sprzedaży danego przedsiębiorstwa.

 

Podmioty biorące udział w sprzedaży firmy

Z uwagi na złożoność procesu transakcyjnego oraz spektrum obszarów, które zostają przeanalizowane przez potencjalnych inwestorów, w procesie sprzedaży firmy, zgodnie z praktyką rynkową, zatrudnia się przedstawicieli odpowiedzialnych za najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa.

    • Doradca transakcyjny (finansowy) – odpowiedzialny za kompleksowe prowadzenie i koordynację procesu transakcyjnego, począwszy od organizacji procesu, poprzez pozyskanie inwestorów, koordynację badania due diligence oraz negocjacje i podpisanie umowy. Doradca transakcyjny pełni kluczową rolę w procesie negocjacji i ustalaniu treści umowy sprzedaży przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem warunków cenowych, mając na celu doprowadzenie do otrzymania przez właścicieli jak najwyższej ceny za sprzedawane przedsiębiorstwo lub jego część i wypracowanie jak najkorzystniejszych dla właścicieli warunków transakcji. Doradca transakcyjny ma na celu także wsparcie właścicieli w ocenie rynkowości oferty i poprzez doświadczenie i możliwość porównania wycen doradza właścicielom w przejściu kolejnych kroków po otrzymaniu ofert od inwestorów. Doradca transakcyjny prowadzi proces w taki sposób, żeby nie odbiegał on z założeniami od „standardowych” procesów transakcyjnych, zgodnych z powszechnie stosowanymi praktykami. Więcej na temat znaczenia doradcy transakcyjnego znajdziesz w artykule: Rola doradcy M&A w procesie sprzedaży firmy.

 

  • Doradca prawny (prawno-podatkowy) – odpowiedzialny przede wszystkim za wsparcie właścicieli w procesie due diligence (części prawno-podatkowej), wyborze strategii prawno-podatkowej sprzedaży przedsiębiorstwa (oraz nierzadko w procesach restrukturyzacyjno-przekształceniowych towarzyszących transakcjom sprzedaży przedsiębiorstwa), notyfikacje zamiaru koncentracji i reprezentację w postępowaniach przed UOKiK lub Komisją Europejską, koordynację transakcji realizowanej w wielu jurysdykcjach, wsparcie prawno-podatkowe przy finansowaniach oraz refinansowaniach działalności i przy ustanawianiu zabezpieczeń oraz negocjacje i ustalenie finalnej treści umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

W procesach transakcyjnych nierzadko obok doradcy prawnego występuje również doradca podatkowy odpowiedzialny przede wszystkim za wybór strategii podatkowej sprzedaży przedsiębiorstwa.

Właściciele przystępując do procesu sprzedaży powinni zdawać sobie sprawę, iż potencjalny inwestor będzie również wspierał się usługami doświadczonych, profesjonalnych firm doradczych, których zadaniem będzie doprowadzenie do ustalenia jak najniższej ceny sprzedaży oraz jak najkorzystniejszych dla strony kupującej warunków sprzedaży.

Brak odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu sprzedaży przedsiębiorstwa przez właścicieli może istotnie osłabić ich pozycję negocjacyjną w procesie.

Warto mieć na uwadze również fakt, iż w zależności od branży przedsiębiorstwa w procesach transakcyjnych inwestorzy bardzo często zatrudniają niezależnych doradców odpowiedzialnych za analizę takich obszarów jak np. analiza biznesowa, analiza zasobów kadrowych (HR) czy analiza infrastruktury IT przedsiębiorstwa.

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt