X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Memorandum informacyjne w procesie sprzedaży firmy

1 czerwca 2021

W procesie sprzedaży firmy memorandum informacyjne jest kompleksowym dokumentem dotyczącym przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawiane jest potencjalnemu inwestorowi po tym, kiedy zapozna się on z krótkim opisem biznesu w postaci tzw. teasera oraz po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Co zawiera memorandum informacyjne?

Jest to dokument o objętości wynoszącej najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, mający na celu szczegółowe przedstawienie potencjalnemu inwestorowi kierunku rozwoju firmy, wyników finansowych, rynku na którym ono działa oraz jego przewag względem konkurencji. Poza kwestiami biznesowo-operacyjno-finansowymi, w memorandum informacyjnym ujęte mogą zostać także istotne dla inwestorów kwestie związane z oczekiwaną strukturą transakcji, które mogą być kluczowe dla prowadzonego procesu.

W memorandum informacyjnym nie powinno się ujawniać informacji wrażliwych dotyczących przedsiębiorstwa, takich jak: główni dostawcy oraz główni odbiorcy czy realizowane marże na poszczególnych liniach biznesowych lub klientach. Dokument powinien zostać przygotowany w sposób zrozumiały i przejrzysty. Rolą doradcy transakcyjnego jest zadbanie o to, aby memorandum informacyjne było swoistą reklamą sprzedawanego przedsiębiorstwa, a inwestor, który zapozna się z tym dokumentem powinien dokładnie zrozumieć model biznesowo-operacyjny firmy, a także dostrzec potencjalne korzyści wynikające z transakcji.

Dlaczego memorandum jest tak istotne podczas sprzedaży firmy?

Koniecznym aspektem przygotowania dokumentu jest prezentacja informacji w sposób atrakcyjny, logiczny i spójny, ponieważ odzwierciedlają one również profesjonalizm firmy, jakość zarządzania i zaangażowanie właścicieli w sprzedaż. Przygotowanie wysokiej jakości memorandum informacyjnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynności transakcji, ponieważ promuje przejrzystość i minimalizuje niepotrzebną korespondencję.

Zazwyczaj memorandum informacyjne jest przygotowywane w oparciu o teaser inwestycyjny i jest odpowiednio uzupełniane o dodatkowe, bardziej szczegółowe treści. Kolejnymi etapami procesu transakcyjnego mającymi miejsce po otrzymaniu przez potencjalnych inwestorów memorandum informacyjnego są najczęściej:

 

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt