X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Teaser w procesie sprzedaży firmy

8 czerwca 2021

Teaser jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i jest przygotowywany z myślą o potencjalnych inwestorach. Główny celem teasera jest, aby zachęcić inwestorów do zaangażowania się w transakcję, której przedmiotem będzie opisany w teaserze podmiot. Dokument ten jest wykonywany w początkowej fazie procesu sprzedaży firmy – po etapie przygotowywania listy potencjalnych inwestorów. Teaser zawiera opis najważniejszych aspektów działalności biznesowej firmy oraz możliwości jej rozwoju w przyszłości. Teaser wysyłany jest przez doradcę transakcyjnego do wybranych inwestorów wraz z zaproszeniem do procesu transakcyjnego oraz umową o zachowanie poufności (ang. NDA – Non-disclosure Agreement).

Teaser jest dokumentem o prostej, zwięzłej formie, którego treść powinna na tyle zainteresować inwestora, aby ten chciał dowiedzieć się więcej o danym przedsiębiorstwie. Zasadniczo teaser powinien spowodować, aby otrzymujący go inwestor był zainteresowany zapoznaniem się z memorandum informacyjnym, czyli rozbudowanym dokumentem opisującym charakterystykę danej firmy. Celem dystrybucji wśród inwestorów teasera jest także wstępne określenie liczby podmiotów zainteresowanych transakcją (ang. expression of interest).

Cechy charakterystyczne teasera

 • Powinien być zwięzłej treści, maksymalnie kilkustronicowy.
 • Powinien opisywać wszystkie najistotniejsze obszary dla projektu oraz najważniejsze nośniki wartości przedsiębiorstwa.
 • Nie powinien być zbyt szczegółowy, ponieważ inwestor na etapie preselekcji dokonuje wyłącznie wstępnej oceny. Zadaniem teasera jest zaciekawienie inwestora, dlatego na tym etapie lepiej zrezygnować z przedstawiania szczegółowych informacji, na które przyjdzie czas w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.
 • Powinien być zrozumiały, konkretny, hasłowy.
 • Teaser jest przygotowywany w wersji no-name/name w zależności od decyzji przedsiębiorstwa poszukującego inwestora (w wersji no-name nie jest ujawniana nazwa strony sprzedającej oraz informacje pozwalające w łatwy sposób zidentyfikować dany podmiot).

 

Co powinien zawierać teaser

Dobrze opracowany teaser to taki, po którego przeczytaniu inwestor zrozumie, na czym polega biznes i będzie zainteresowany pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat propozycji inwestycyjnej. Poniżej prezentujemy 6 podstawowych elementów wynikających z praktyki gospodarczej, które powinien zawierać teaser:

 • podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, opis modelu biznesowego,
 • wyniki finansowe przedsiębiorstwa wraz z prognozą,
 • nośniki wartości przedsiębiorstwa,
 • perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa,
 • analiza rynku, na jakim działa przedsiębiorstwo,
 • kierunkowa informacja o strukturze transakcji i jej przesłankach.

Jeżeli potencjalni inwestorzy są zainteresowani dalszym uczestnictwem w procesie transakcyjnym po lekturze teasera, to aby partycypować, w dalszej jego części są zobowiązani do podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA). Dopiero po tym etapie można przystąpić do przekazywania bardziej szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa, niezbędnych dla kupujących do oceny opłacalności transakcji, a które są zawarte w memorandum informacyjnym.

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt