linkedin
7 czerwca 2016

Wykup menedżerski w THB Polska

Do ciekawej transakcji doszło w ostatnich dniach na polskim rynku ubezpieczycieli korporacyjnych. THB Polska – wiodący broker reasekuracyjny został wykupiony od amerykańskiego giganta AmWins.

Transakcja nosi wszelkie znamiona klasycznego Management Buyout; Kadra kierownicza, która stała na czele THB Polska, wykupiła firmę z rąk Amerykanów. Udziały spółki zostały podzielone między troje współwłaścicieli: prezesa Michała Chmielewskiego, wiceprezesa Tomasza Libronta oraz Świętosławy Palmowskiej-Maciaszek, prawnika specjalizującego się w ubezpieczeniach korporacyjnych, prokurenta spółki.

Pierwsze decyzje zarządu to podniesienie kapitału zakładowego do 3 mln złotych oraz plan przekształcenia spółki w grupę kapitałową. Firma zamierza także wzmocnić kompetencje w zakresie działalności underwritingowej a także planuje już kolejne przejęcia podmiotów z rynku reasekuracyjnego, działające w regionie.

Pozostawienie nazwy „THB” wiąże się nieodzownie z  członkostwem w międzynarodowej sieci pośredników reasekuracyjnych THB. Siedziba stowarzyszenia mieści się  w Londynie — europejskiej stolicy ubezpieczeń korporacyjnych.

Firma THB Polska powstała 10 lat temu. W 2013 roku połączyła się z innym pośrednikiem — Colemont Polska. Broker  jest czołowym dostawcą rozwiązań reasekuracyjnych na potrzeby kontraktów ubezpieczeniowych największych polskich firm z sektora paliwowego, energetycznego, finansowego, kolejowego i lotniczego.

Wartość transakcji nie została ujawniona.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz się do newslettera aby co miesiąc otrzymywać raport Think M&A, a raz na kwartał raport z rynku wierzytelności.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez CMT Advisory za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na podany adres e-mail publikacji prasowych oraz informacji marketingowych