X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Gun jumping

23 lutego 2023

Czym jest gun jumping w transakcjach M&A?

W przypadku spółek spełniających kryteria obowiązku uzyskania zgody UOKiK lub innego urzędu antymonopolowego odpowiednego dla kraju działalności, strony transakcji zobowiązane są do zachowania obowiązku standstill, czyli wstrzymania transakcji do czasu wydania zgody. Istotnym zagrożeniem w trakcie okresu poprzedzającego closing jest zatem zbyt wczesne przystąpienie do procesu integracji przedsiębiorstw. Takie działanie nazywane jest gun jumpingiem i wiąże się z ryzykiem nałożenia na spółkę kar pieniężnych.

Za przejaw gun jumpingu może zostać uznane między innymi wyznaczanie nowych członków zarządu przejmowanego przedsiębiorstwa przez spółkę przejmującą czy ingerowanie przez spółkę przejmującą w strategię biznesową spółki przejmowanej.

W celu uniknięcia podejrzeń o gun jumping należy zachować zasadę normalnego toku prowadzenia działalności spółki, a więc kontynuować działania marketingowe pod istniejąca marką, prowadzić sprzedaż i rozwój swojego portfolio produktów, a jeżeli stroną przejmującą jest konkurent spółki nie unikać bezpośredniej konkurencji z danym podmiotem. Strony transakcji nie powinny również wzajemnie uczestniczyć w zebraniach zarządu oraz wspólnie koordynować swoich działań sprzedażowych.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt