X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

LBO – Leveraged Buyout

25 stycznia 2022

Co oznacza termin LBO?

Jest skrót od angielskiego leveraged buyout oznaczający wykup udziałów, do realizacji którego wykorzystywane jest finansowanie kapitałem dłużnym np. kredytem bankowym (cena za udziały jest pokrywana częściowo ze środków własnych inwestora a częściowo z kredytu). Docelowo, najczęściej dług jest spłacany z zysków, które generuje nabyte przedsiębiorstwo, co wkalkulowane jest w realizowaną stopę zwrotu.

Z „lewarowania transakcji” korzystają często inwestorzy finansowi typu private equity (PE), co pozwala ograniczyć zaangażowanie własnego kapitału w transakcję przy jednoczesnym zwiększeniu potencjalnej stopy zwrotu. Dla przejmowanego przedsiębiorstwa, które docelowo będzie odpowiadało za obsługę zadłużenia, oznacza to wzrost długu, tym samym wzrost ryzyka działalności i potencjalne ograniczenie możliwości pozyskania finansowania bankowego na inne cele. Dlatego „lewarowanie” wykorzystuje się przy nabyciu podmiotów z niskim poziomem długu, odpowiednią płynnością, mających potencjał do obsługi zadłużenia. Poza transakcjami z udziałem funduszy inwestycyjnych, finansowanie dłużne wykorzystywane jest często przy wykupach menedżerskich.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt