X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Lewarowanie

16 marca 2022

Co oznacza lewarowanie?

Lewarowanie oznacza wykorzystanie długu odsetkowego (często kredytu bankowego) dofinansowania części ceny transakcyjnej. Inwestor, pozyskując finansowanie zewnętrzne (np. z kredytu bankowego) na zapłatę ceny za przejęcie ustalonego pakietu udziałów może zrealizować transakcję przy mniejszym zaangażowaniu własnych środków. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane przez inwestorów finansowych, w szczególności private equity, ponieważ daje możliwość zwiększenia zwrotu z inwestycji.

Lewarowanie może być również korzystne dla sprzedającego, ponieważ cena na dzień transakcji może być wyższa przy wykorzystaniu kapitału dłużnego. Z perspektywy częściowej sprzedaży akcji lub udziałów przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze, że lewarowanie może wpłynąć na wartość kapitałów własnych przedsiębiorstwa w przyszłości – jeżeli dług zostanie przeniesiony na nabyte przedsiębiorstwo (nastąpi tzw. debt push-down), to wartość akcji lub udziałów tego przedsiębiorstwa spadnie (w okresie obsługi zadłużenia).

Koszty i korzyści wykorzystania długu należy przeanalizować tak jak przy każdej innej
inwestycji finansowanej ze środków o charakterze dłużnym.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt