Członkowie Zarządu CMT Advisory prelegentami na konferencji restrukturyzacyjnej

22 maja 2017

21 czerwca, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja „Restruktutyzacja naprawcza – wyzwanie dla doradców”. Organizatorem wydarzenia jest kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja oraz Akademia Restrukturyzacji. Wśród prelegentów nie zabraknie dwóch Członków Zarządu CMT Advisory dra hab. Macieja Stradomskiego, prof. UEP i dra Dariusza Zawadki.

Półtora roku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego pozwala na wymianę pierwszych doświadczeń, analizę wniosków z postępowań oraz  ocenę szans i zagrożeń  rynku restrukturyzacji. Nowe przepisy otworzyły przedsiębiorcom ścieżki wyjścia z kryzysu, dzięki którym dłużnicy mają szansę na naprawę przedsiębiorstwa, a wierzyciele na ściągnięcie przysługujących im należności. W 2016 r. liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła w stosunku do roku 2015, przy czym liczba samych upadłości zmalała. Świadczy to o tym, że ustawa działa.

Celem konferencji jest spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny „od zaplecza”, prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Spotkanie to służy również promocji działań restrukturyzacyjnych i edukacji przedsiębiorców co do możliwości i warunków ich wykorzystania.

Szerokie grono prelegentów – praktyków i twórców Prawa restrukturyzacyjnego  – omówi biznesowe i prawne aspekty doradztwa restrukturyzacyjnego. W programie m.in.:

  • Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest opłacalnym biznesem?
  • Aktualne trendy na rynku doradztwa restrukturyzacyjnego.
  • Praktyka restrukturyzacji na przykładzie 4 postępowań. Czy funkcjonują prawidłowo?
  • Plan restrukturyzacyjny
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa jako narzędzie restrukturyzacyjne (pre-pack, sanacja, upadłość)

Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowy program znajduje się na stronie: www.akademiarestrukturyzacji.pl