Dr Danuta Butka-Filipczak z prelekcją w oddziale terenowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

21 lutego 2018

„Poznaj obowiązki w zakresie cen transferowych” to temat prelekcji, jaką wygłosiła dr Danuta Butka-Filipczak w oddziale terenowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Spotkanie odbyło się 20 lutego 2018 roku w oddziale terenowym SKwP w Lesznie.

W trakcie odczytu zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Zasada arm’length principle (zasada ceny rynkowej), zdefiniowanie powiązań, korzyści podatkowej, główne przedsięwzięcia administracji podatkowej (perspektywa ostatnich dwóch lat).
  • Zasadnicze elementy regulacji krajowych.
  • Realizacja celów biznesowych poprzez transakcje w grupie kapitałowej, uzasadnienie biznesowe transakcji, polityka cen transferowych.
  • Konsekwencje podatkowe i karne skarbowe (w tym: ustalenie hipotetycznego dochodu podatkowego, odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji podatkowej).
  • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe (mechanizm typowania do kontroli, metodyka współpracy w trakcie kontroli).

Podzczas spotkania uwzględnieniono również tematykę działań, które powinni podjąć przedsiębiorcy celem ograniczenia ryzyka podatkowego.

Dr Danuta Butka-Filipczak – doradca podatkowy i biegły rewident. Wieloletnia wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu oraz dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniach kontrolnych oraz kontroli podatkowej i postępowaniach podatkowych. Wykładowca i szkoleniowiec problematyki podatkowej.