Grupa Komputronik kończy restrukturyzację

22 kwietnia 2022

Od wczoraj znamy oficjalne wyniki głosowania nad propozycjami układowymi Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. W obu przypadkach wierzyciele wyrazili zgodę na przedstawione propozycje układowe, a to oznacza, że po zatwierdzeniu układu przez sąd Grupa Komputronik oficjalnie zakończy proces sanacji.

W toczącym się od marca 2020 roku postepowaniu sanacyjnym CMT Advisory pełniło rolę doradcy na rzecz obu spółek z Grupy Komputronik. Nasze wsparcie obejmowało między innymi:

  • współtworzenie pełnego planu restrukturyzacyjnego,
  • monitoring płynnościowy i analizę przebiegu procesu restrukturyzacyjnego,
  • przygotowanie projekcji finansowych pod sformułowanie propozycji układowych,
  •  wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania w toku prowadzonej restrukturyzacji.

Więcej informacji nt. postępowania znaleźć można w oficjalnym komunikacie spółki: komputronik.pl

Gratulacje dla całej Grupy Komputronik i wszystkich zaangażowanych w sukces procesu sanacyjnego, szczególnie dla zarządcy sądowego postępowania czyli kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A..