Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Case Study współpracy ze studenckim kołem naukowym

Akademicki cykl życia daje nam tę możliwość, aby roczne podsumowania rozpoczynać już w lipcu, co też właśnie czynimy za pomocą przykładu jednej z wyjątkowych inicjatyw. Spośród licznych aktywności realizowanych wspólnie ze środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szczególnie istotna była dla nas współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

Idea konferencji naukowej organizowanej wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Inwestycji Kapitałowych „Profit” zakładała połączenie kilku celów. Z jednej strony pojawili się bowiem nasi eksperci i ich niepohamowana chęć do dzielenia się praktyczną wiedzą, a z drugiej strony niezwykle ambitne grono studentów, dla których była to okazja do wzięcia aktywnego udziału w pierwszej w życiu konferencji naukowej. Takie przedsięwzięcie oznaczało również wejście na jeszcze wyższym poziom współpracy z zarządem  koła naukowego, które mimo licznie realizowanych aktywności podjęło się tak ambitnego zadania.

Z naszej strony w przygotowanie konferencji oraz wsparcie tworzonych prac naukowych zaangażowanych zostało 12 ekspertów. Jak wierzymy, ich wiedza i cenne wskazówki pomogły pokonać lęk związany z prezentowaniem wyników pierwszych badań naukowych. Wielu spośród prelegentów to studenci I oraz II roku studiów licencjackich, dla których z pewnością było to ogromne wyzwanie.

Ostatecznie pod motywem przewodnim konferencji: „Wyceny spółek giełdowych w czasach globalnego niepokoju” zaprezentowane zostały następujące referaty:

  • Problematyka wyceny spółek wydobywczych w czasie szalejących cen surowców i zerwanych łańcuchów dostaw
  • Wpływ wzrostu cen surowców na wycenę przedsiębiorstw jądrowych: Analiza porównawcza sektorów energetycznych
  • Jak wojna wpłynęła na wycenę spółek OZE w Polsce?
  • Analiza czynników kształtujących rynkową wycenę LPP S.A. w czasach niepewności
  • Zerwanie łańcuchów dostaw i ich wpływ na wartość przedsiębiorstw
  • Wpływ wojny na Ukrainie na wycenę spółek rodzinnych na Giełdzie Papierów Wartościowych
  • Wycena spółek z sektora e-commerce w czasach pandemii
  • Wpływ wybuchu wojny na Ukrainie na wyceny polskich spółek deweloperskich w segmencie mieszkaniowym
  • Spółki zbrojeniowe w obliczu wojen i niepokojów

Przebieg naszej współpracy prezentujemy na poniższej infografice. Natomiast tuż pod nią, znaleźć można kilka zdjęć z Konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Case Study współpracy z SKN Profit